KẾ HOẠCH   HỘI THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH

KẾ HOẠCH HỘI THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG     Số:       /KH-THQT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Quảng Tùng , ngày 19 tháng 12 năm 2017                                   KẾ HOẠCH  HỘI…
Bài thơ: Tâm tình cô giáo trẻ

Bài thơ: Tâm tình cô giáo trẻ

Tâm tình cô giáo trẻ Ai hiểu được tâm tình cô giáo Ngày đến trường vui với trò yêu, Cô mong muốn  truyền bao điều ước Cho trò yêu với tuổi thiên thần.   Cô mong sao mỗi bài cô giảng Trò lắng nghe lời cô giảng mỗi…
KẾ HOẠCH  Tổ chức hội thi’’Kể chuyện theo sách “  Năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi’’Kể chuyện theo sách “ Năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÙNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯ VIỆN TRƯỜNG TH  QUẢNG TÙNG                      Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc.                                                                                   Quảng Tùng, ngày 2  tháng 11 năm 2017     KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi’’Kể chuyện theo sách…