Tâm sự cô giáo trẻ

Tâm sự cô giáo trẻ

Tâm sự của cô giáo trẻ. Tôi một giáo viên trẻ đã ra trường vào nghề được 3 năm, 3 năm một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng nó để lại cho tôi những bài học quý giá vô cùng. Đã có…