KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày 5/9/2020, Trường Tiểu học Quảng Tùng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2020 – 2021. Trong tình hình cả nước đang phòng chống đại…