Ấm áp những tấm lòng chia sẻ sau cơn bão số 10

Ấm áp những tấm lòng chia sẻ sau cơn bão số 10

Câu châm ngôn “Lá lành đùm lá rách”, “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” thật sự là rất ý nghĩa. Và đúng như vậy, Các anh chị ở Chi nhánh Ngân hàng Agribank…
Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018   Thời gian: Vào lúc 14h ngày 6 tháng 10 năm 2017 Địa điểm: Văn phòng Trường Tiểu học Quảng Tùng Thành phần: – Đại diện xã gồm: Ông Lê Minh Dẫn -…
QUYẾT ĐỊNH  Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào  thi đua  “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2017 -2018

QUYẾT ĐỊNH Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2017 -2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                      Độc lập -Tự do- Hạnh phúc        Số :    / QĐ- THQT                             …
KẾ HOẠCH  Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm học 2017-2018

KẾ HOẠCH Phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm học 2017-2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:      /KH-THQT                                       Quảng Tùng , ngày 20  tháng 8  năm 2017   KẾ HOẠCH Phòng chống…