Bài thơ: NGHỀ GIÁO

Bài thơ: NGHỀ GIÁO

  NGHỀ GIÁO **********   Cô ươm mầm búp măng non Ươm từng nét chữ, nụ cười trẻ thơ. Cô ươm lời nói ngọt ngào Như vần thơ…
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:      /KH-THQT                                Quảng Tùng, ngày     tháng 10 năm 2018   KẾ…
Tâm sự cô giáo trẻ

Tâm sự cô giáo trẻ

Tâm sự của cô giáo trẻ. Tôi một giáo viên trẻ đã ra trường vào nghề được 3 năm, 3 năm một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng nó để lại cho tôi những bài học quý giá vô cùng. Đã có…
KẾ HOẠCH   HỘI THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH

KẾ HOẠCH HỘI THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG     Số:       /KH-THQT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Quảng Tùng , ngày 19 tháng 12 năm 2017                                   KẾ HOẠCH  HỘI…