Không đề

Không đề

Không đề                                            ST: Nguyễn Thị Hồng Liên Nghề dạy học – Người…
Những ngày chập chững làm cô giáo

Những ngày chập chững làm cô giáo

Những ngày chập chững làm “Cô giáo” Suốt bao ngày ước aoDương Hằng – 22/10/2016 Ước mơ cũng thành hiện thực. Đứng trước đàn con nhỏ,
Danh sách lớp 4D – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 4D – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM – LỚP 4D NĂM HỌC 2016- 2017   TT Họ và tên Ngày, tháng,  năm sinh Khuyết     tật Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu ở đâu Mới chuyển đến Ghi chú 1
Danh sách lớp 4B – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 4B – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM LỚP 4B   –  NĂM HỌC: 2016-2017 TT Họ và tên HS Ngày tháng  năm sinh Khuyết        tật Họ tên cha (mẹ)  Hộ khẩu ở đâu ?     Mới chuyển đến Ghi    chú
Danh sách lớp 4C – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 4C – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM – LỚP 4C NĂM HỌC 2016 – 2017   TT Họ và tên HS Ngày/ tháng/ năm sinh Khuyết tật Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu ở đâu? Mới chuyển đến Ghi chú 1.
Danh sách lớp 4B – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 4B – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM LỚP 4B   –  NĂM HỌC: 2016-2017 TT Họ và tên HS Ngày tháng  năm sinh Khuyết        tật Họ tên cha (mẹ)  Hộ khẩu ở đâu ?     Mới chuyển đến Ghi    chú
Danh sách lớp 3D – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 3D – năm học 2016 – 2017

  DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM – LỚP 3D NĂM HỌC 2016-2017     TT Họ và tên HS Ngày tháng năm sinh Khuyết tật Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu ở đâu? Mới chuyển đến Ghi chú 1 Trần…
Danh sách lớp 3C – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 3C – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM – LỚP 3C NĂM HỌC : 2016-2017   TT Họ và tên HS Ngày tháng năm sinh Khuyết tật Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu ở đâu? Mới chuyển đến Ghi chú 1