Danh sách lớp 2B – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 2B – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM – LỚP 2B NĂM HỌC: 2015 -2016   TT Họ và tên HS Ngày tháng năm sinh Khuyết tật Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu ở đâu? Mới chuyển đến Ghi chú 1 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh
danh sách lớp 2A – năm học 2016 – 2017

danh sách lớp 2A – năm học 2016 – 2017

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM ­ – LỚP 2A NĂM HỌC 2016 – 2017 TT Họ và tên học sinh Ngày tháng năm sinh Khuyết tật Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu ở đâu? Mới chuyển đến
Danh sách lớp 1C – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 1C – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM – LỚP 1C NĂM HỌC 2016 – 2017   TT Họ và tên HS Ngày tháng năm sinh Khuyết tật Họ tên cha (mẹ) Hộ khẩu ở đâu? Mới chuyển đến Giới tính
Danh sách lớp 1B – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 1B – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH  LỚP 1B NĂM HỌC 2016 – 2017 TT Họ tên Ngày sinh Khuyết tật Họ tên cha (hoặc mẹ) Hộ khẩu Mới  chuyển đến Ghi chú 1. Trần Dân An 02/01/2010 Trần Văn…
Danh sách lớp 1A – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 1A – năm học 2016 – 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÙNG   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A NĂM HỌC 2016 – 2017   TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Con ông…
danh sách giáo viênnăm học 2016 – 2017

danh sách giáo viênnăm học 2016 – 2017

1. Mrs. Nguyễn Thị Tân – Hiệu trưởng 2. Mrs. Nguyễn Thị Hoa Đào – Hiệu Phó 3. Miss. Võ Thảo Trang – TPT 4. Mrs. Phan Thị Hải Lý – Tổ trưởng tổ chuyên môn số 1 – chủ nhiệm lớp 1A 5. Mrs….
Danh sách giáo viên – nhân viên

Danh sách giáo viên – nhân viên

1. Nguyễn Thị Tân  – Hiệu Trưởng 2. Nguyễn Thị Hoa Đào – Hiệu Phó 3. Võ Thảo Trang – TPT đội TNTP Hồ Chí Minh 4. Phạm Thị Nguyệt – Thư viện 5. Trần Thị Hoa – y tế 6. Lê Thị Thanh Hoài -…
Hội nghị Công đoàn cơ  sở năm học 2016 – 2017

Hội nghị Công đoàn cơ sở năm học 2016 – 2017

Ngày 7/10/2016 Trường Tiểu học Quảng Tùng đã tổ chức thành công Hội nghị Công đoàn cơ sở năm học 2016 – 2017. Đến dự với Hội nghị có anh Võ Văn Thanh – Hội trưởng Hội  cha mẹ học sinh…