Lễ kết nạp Đảng viên mới năm học 2017 – 2018

Lễ kết nạp Đảng viên mới năm học 2017 – 2018

Lễ kết nạp Đảng viên diễn ra đúng quy định, trình tự. Các Đảng viên mới đều tỏ sự xúc động, và đọc lời tuyên thệ dưới cờ Đảng: Nguyện trung thành với lý tưởng và mục tiêu cách mạng của…
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÙNG

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÙNG

Vào hồi 13h 30 phút ngày 2 tháng 08 năm 2017 tại văn phòng Trường Tiểu học Quảng Tùng đã diễn ra Đại hội chi bộ Trường Tiểu học Quảng Tùng. Tới dự với Đại hội có mặt của Đ/c Lê Minh…