Nhật kí cô giáo trẻ

Nhật kí cô giáo trẻ

NHẬT KÝ CÔ GIÁO TRẺ Tôi đã chạm vào được ước mơ Của ngày áo trắng tuổi còn thơ Theo…
Tâm sự cô giáo trẻ

Tâm sự cô giáo trẻ

Tâm sự của cô giáo trẻ. Tôi một giáo viên trẻ đã ra trường vào nghề được 3 năm, 3 năm một khoảng thời gian tuy ngắn nhưng nó để lại cho tôi những bài học quý giá vô cùng. Đã có…