Tiêm bổ sung vắc xin cho học sinh năm 2020

Tiêm bổ sung vắc xin cho học sinh năm 2020

Trường Tiểu học Quảng Tùng tổ chức tiêm bổ sung vắc xin cho học sinh năm 2020 Thực hiện kế hoạch của Trạm y tế xã Quảng Tùng về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin uốn ván –…
Lao động công đoàn

Lao động công đoàn

Ngày 21/11/2020 Công đoàn Trường Tiểu học Quảng Tùng Tổ chức buổi lao động trồng hoa.
Đại hội liên đội

Đại hội liên đội

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI TH QUẢNG TÙNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH – LĐ Quảng Tùng, ngày 10 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Liên…
KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 – 2021

Hưởng ứng ngày toàn dân đưa trẻ đến trường, Ngày 5/9/2020, Trường Tiểu học Quảng Tùng long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới, năm học 2020 – 2021. Trong tình hình cả nước đang phòng chống đại…