MỘT VÀI CHIA SẺ VỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN

MỘT VÀI CHIA SẺ VỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN

              MỘT VÀI CHIA SẺ VỀ DẠY HỌC THEO MÔ HÌNH VNEN Mô hình trường học mới ở Việt Nam gọi tắt là VNEN là một mô hình dạy học mà Bộ GD&ĐT thực hiện thí điểm ở nhiều tỉnh…
TRIỂN KHAI LÝ THUYẾT   CHUYÊN ĐỀ  “Dạy môn tự nhiên xã hội bằng phương pháp Bàn tay nặn bột”  Năm học: 2017- 2018

TRIỂN KHAI LÝ THUYẾT CHUYÊN ĐỀ “Dạy môn tự nhiên xã hội bằng phương pháp Bàn tay nặn bột” Năm học: 2017- 2018

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                 Quảng Tùng, ngày 12  tháng 11 năm 2017   TRIỂN KHAI LÝ THUYẾT  CHUYÊN ĐỀ “Dạy…