Đại hội liên đội

Đại hội liên đội

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM LIÊN ĐỘI TH QUẢNG TÙNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: /KH – LĐ Quảng Tùng, ngày 10 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội Liên…
Tọa đàm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Tọa đàm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11

Hòa trong không khí cả nước chào mừng 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2019). Trường Tiểu học Quảng Tùng đã có những hoạt động tích cực để chào mừng Ngày lễ . Sáng ngày 19/11, Trường tiểu học…
Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022

Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2019 – 2022   Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-ĐTN Ngày 20 tháng 9 năm 2019 của Ban thường vụ xã Đoàn; Được sự nhất trí của cấp uỷ Chi bộ, ngày 13/10/2019, Chi đoàn…
Khai giảng năm học mới 2019 -2020

Khai giảng năm học mới 2019 -2020

Hòa chung không khí ngày “Toàn dân đưa trẻ đến trường”. Ngày 5 tháng 9 năm 2019, Trường Tiểu học Quảng Tùng đã tổ chức lễ khai giảng  năm học mới, năm học 2019- 2020.