SINH NHẬT THÂN THIỆN

SINH NHẬT THÂN THIỆN

Happy birthday to you! Happy birthday to you! Mừng ngày sinh nhật của BẠN ! Mừng ngày sinh nhật của BẠN! Mừng ngày đó BẠN sinh ra đời! Happy birthday to you! Cũng được mấy năm rồi, từ khi Tiểu học Quảng Tùng…
Không đề

Không đề

Không đề                                            ST: Nguyễn Thị Hồng Liên Nghề dạy học – Người…
Danh sách lớp 4B – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 4B – năm học 2016 – 2017

DANH  SÁCH HỌC SINH ĐẦU NĂM LỚP 4B   –  NĂM HỌC: 2016-2017 TT Họ và tên HS Ngày tháng  năm sinh Khuyết        tật Họ tên cha (mẹ)  Hộ khẩu ở đâu ?     Mới chuyển đến Ghi    chú
Danh sách lớp 1A – năm học 2016 – 2017

Danh sách lớp 1A – năm học 2016 – 2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÙNG   DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 1A NĂM HỌC 2016 – 2017   TT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Con ông…