Kế hoạch tháng 2

Kế hoạch tháng 2

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH             CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                            Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc             Số:        /KH-THQT           …
kế hoạch tháng 1 năm 2019

kế hoạch tháng 1 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                  CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                       …
Kế  hoạch  Hoạt động tháng 11 năm 2018

Kế hoạch Hoạt động tháng 11 năm 2018

  PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                         …
KẾ HOẠCH   HỘI THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH

KẾ HOẠCH HỘI THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG     Số:       /KH-THQT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc          Quảng Tùng , ngày 19 tháng 12 năm 2017                                   KẾ HOẠCH  HỘI…
Bài thơ: Tâm tình cô giáo trẻ

Bài thơ: Tâm tình cô giáo trẻ

Tâm tình cô giáo trẻ Ai hiểu được tâm tình cô giáo Ngày đến trường vui với trò yêu, Cô mong muốn  truyền bao điều ước Cho trò yêu với tuổi thiên thần.   Cô mong sao mỗi bài cô giảng Trò lắng nghe lời cô giảng mỗi…
KẾ HOẠCH  Tổ chức hội thi’’Kể chuyện theo sách “  Năm học 2017 – 2018

KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi’’Kể chuyện theo sách “ Năm học 2017 – 2018

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUẢNG TÙNG              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THƯ VIỆN TRƯỜNG TH  QUẢNG TÙNG                      Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc.                                                                                   Quảng Tùng, ngày 2  tháng 11 năm 2017     KẾ HOẠCH Tổ chức hội thi’’Kể chuyện theo sách…
Sinh nhật của các Trò yêu lớp 3A

Sinh nhật của các Trò yêu lớp 3A

Sinh nhật là một hoạt động hàng tháng và thường xuyên của cô và trò 3A. Thông qua buổi sinh nhật nhằm tạo cho các em niềm vui nho nhỏ để các em có động lực hơn trong học tập. Tháng…