Giáo án lớp 4 tuần 20

TUẦN 20

Thứ 2 ngày 14  tháng 01  năm 2019

 

Buổi sáng                                   Sinh hoạt tập thể

SỐNG ĐẸP: CHỦ ĐỀ 4: EM VÀ CỘNG ĐỒNG (T2)

 

 1. MỤC TIÊU

Hiểu Khu dân cư là nơi gia đình em và mọi người xung quanh cùng nhau sinh sống, gắn bó. Để xây dựng khu dân cư văn minh, mỗi người chúng ta cần phải có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

-Hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ cùng mọi người trong khu dân cư.

-Tự giác thực hiện tốt những quy định của khu dân cư.

 

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

* Khởi động:

Ban văn nghệ lên tổ chức cho cả lớp 1 trò chơi.

 

 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về khu dân cư.

 • GV chia lớp về các khu dân cư.
 • HS hoạt động trong nhóm: viết những quy định của khu dân cư nơi mình sinh sống vào các cánh hoa.
 • GV cho học sinh chơi trò chơi phóng viên..
 • Học sinh cùng thảo luận 1 số vấn đề sau khi chơi.
 • GV tổng kết, tuyên dương hs.
 • Hỏi HS có đề xuất  gì them về quy định ở khu dân cư.

– Tiêu chí đánh giá: Biết đề xuất những quy định ở khu dân cư với các bạn trong nhóm.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

 

 

Hoạt động 2: Tài năng

 • Chia nhóm 8: chọn 1 loại hình nghệ thuật để tham gia vào các hoạt động ở khu dân cư nơi em sinh sống
 • HS thảo luận , tập luyện.

HS thể hiện tài năng

– Tiêu chí đánh giá: Biết trách nhiệm của bản thân ở khu dân cư .

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Đưa ra thông điệp chung: : Tích cực tham gia các hoạt động với cộng đồng, giữ mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm, láng giềng và những người xung quanh.

Hoạt động 3: Đóng vai:

 • HS nêu cách xử lí các tình huống.
 • HS chia sẻ cùng bạn trong lớp .
 • Rút ra thông điệp qua các tình huống

GV cùng hs rút  ra lời khuyên:  Hiểu Khu dân cư là nơi gia đình em và mọi người xung quanh cùng nhau sinh sống, gắn bó. Để xây dựng khu dân cư văn minh, mỗi người chúng ta cần phải có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Tự giác thực hiện tốt những quy định của khu dân cư.

**********************************

Tiếng Việt

Bài 20A: CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI(T1)

 

I.MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ

– HS tích cực tham gia các hoạt động.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 1. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá: Học sinh nó được tên các nhân vật trong câu chuyện Bốn anh tài.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 4: Cùng luyện đọc

*Bổ sung: Cho học sinh luyện đọc các từ ngữ: Cẩu Khây, yêu tinh, sống sót, lăn ra ngurkhoets máng.

– Tiêu chí đánh giá : Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hơi hợp lý.

Hoạt động 5: Sắp xếp các chi tiết theo trình tự câu chuyện

Thứ tự là: a,g,d,e,b,c,h

Hoạt động 6: Thảo luận, trả lời câu hỏi.

1.chọn c

2.chọn d

– Tiêu chí đánh giá : Hiểu nội dung bài đọc .

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng

*******************************

Tiếng Việt

Bài 20A: CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI(T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ.

– Có thái độ tích cực trong học tập

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1: Dùng dấu/ để ngăn cách bộ phận chủ ngữ,bộ phận vị ngữ của các câu kể -Ai làm gì? trong đoạn trích:

Cẩu Khây// hé cửa.

CN

Yêu tinh //thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè.

CN

Nắm Tay Đóng Cọc //đấm một cái làm nó gãy gần hết răng.

CN

Yêu tinh/ bỏ chạy.

CN

Bốn anh em Cẩu Khây //liền đuổi theo nó.

CN

– Tiêu chí đánh giá : HS xác định được kiểu câu kể Ai làm gì?, xác định được thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong kiểu câu kể Ai làm gì?

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

Hoạt động 2,3:

– Tiêu chí đánh giá : HS viết được đoạn văn có sử dụng câu kể Ai làm gì? Và xác định được thành phần chủ ngữ , vị ngữ của câu.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

**************************

Toán

Bài 62: PHÂN SỐ

 

I.MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, yêu thích môn học

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1

– Tiêu chí đánh giá: HS ghép được thẻ với hình phù hợp.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

 1. Hoạt động thực hành

Hoạt động1- 3:

– Tiêu chí đánh giá:HS nhận biết tử số, mẫu số của phân số.

**************************************

Buổi chiều                                          Đạo đức

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI  LAO ĐỘNG (T2)

 

 1. MỤC TIÊU Học xong bài này học sinh có khả năng:

– Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động.

– Kĩ năng tôn trọng giá trị sức lao động.

– Kĩ năng thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với người lao động.

II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

* Khởi động:

– Ban văn nghệ tổ chức trò chơi

– Xác định mục tiêu tiết học

 1. Hoạt động cơ bản

HĐ1: Ai là người lao động ?

 1. a) HS làm việc cá nhân khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng
 2. Nông dân h  Giáo viên

b  Bác sĩ                                                                    i   Kẻ buôn bán ma túy

c  Người giúp việc trong gia đình                    k  Kẻ buôn bán phụ nữ , trẻ em

d  Lái xe ôm                                                   l   Kẻ trộm

đ  Giám đốc công ty                                         m  Người ăn xin

e  Nhà khoa học                                                      n  Kĩ sư tin học

g  Người đạp xích lô                                                  o  Nhà văn , nhà thơ

 1. b) cá thành viên trong nhóm đổi bài kiểm tra , đánh giá cho nhau ( viết chữ Đ nếu bạn trả lời đúng , hướng dẫn lại nếu bạn trả lới sai)
 2. c) Cả nhóm thảo luận thống nhất câu trả lời đúng
 3. d) Các nhóm thông báo kết quả với GV

Đáp án:

 1. Đ         đ.  Đ                  S               n.  Đ
 2. Đ   Đ               k.  S               o.   Đ
 3. Đ   Đ               l.   S
 4. Đ   Đ               m. S

HĐ2:  Thảo luận và đóng vai

– Nhóm trưởng bốc thăm chọn tình huống

– Thaûo luaän , ñoùng vai theo tình huoáng tranh đã chọn

– Các nhóm đóng vai trình bày

– Nhóm khác nhận xét bổ sung theo gợi ý

+ Caùch öùng xöû nhö vaäy ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñaõ phuø hôïp chöa ? vì sao?

+ Nếu chưa thì phải ứng xử như thế nào mới đúng?

– GV nhaän xeùt –KL veà caùch öùng xöû phuø hôïp trong moãi tình huoáng

HĐ3: Trưng bày sản phẩm

– Caùc nhoøm trình baøy, giới thiệu saûn phaåm söu taàm cuûa nhoùm mình.

– Caû lôùp bình choïn nhoùm coù nhieàu saûøn phaåm vaø nhoùm trình baøy hay nhaát

– GV NX khen những nhóm có nhiều sản phẩm và trình bày tốt

 1. Củng cố

– Vì sao ta phải biết kính trọng biết ơn người lao động?

–  HS Nói về người lao động .

–  GV nhận xét tiết học.

********************************************

Khoa học

BÀI 20: KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM. BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH (T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

– Tích cực tham gia các hoạt động.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá : HS phỏng vấn  được một người lớn tuổi để biết thông tin:năm sinh, sống ở đâu, nhận xét về môi trường mà người đó đang sống, và môi trường có ảnh hưởng ntn đến sức khỏe.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

Hoạt động 2:

– Tiêu chí đánh giá: HS nêu được một số việc làm để giảm ô nhiễm không khí trong đời sống hàng ngày.

***************************************

Địa lí

BÀI 8: ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

– Tích cực tham gia các hoạt động

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1,2:

– Tiêu chí đánh giá: Chỉ và mô tả được về đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

Hoạt động 3:

– Tiêu chí đánh giá: Biết được một số đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Nam Bộ qua đoạn hội thoại.

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật: Trình bày miệng, đặt câu hỏi.

Hoạt động 4:

– Tiêu chí đánh giá: Nêu được đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ .

Hoạt động 5:

– Tiêu chí đánh giá: Biết được ở  đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu có dân tộc nào sinh sống, trang phục phổ biến của phụ nữ.

******************************************

Thứ 3 ngày 15 tháng 0 1 năm 2019

Buổi sáng                                         Tiếng Việt

Bài 20A: CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI(T3)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, năng lực ngôn ngữ.

– Có ý thức rèn chữ, giữ vở

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 5: Nghe  – viết

– Tiêu chí đánh giá : Kĩ năng viết chính tả của HS

+ Viết chính xác từ khó.

+ Viết đảm bảo tốc độ, đúng chỉnh tả, chữ đều, trình bày đẹp.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét bằng lời

Hoạt động 4: Điền vào chỗ trống

* Chọn  b  để hướng dẫn HS

– Tiêu chí đánh giá : HS điền đúng: cuốc bẫm, buộc mình, thuốc hay,chuột, ruột ngựa.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

* Chọn a cho: Diễm, Tùng Nhi, Tiến Dũng,Lan Phương.( HS điền đúng: trong,trồng,chờ,chín,trên,trong)

*********************************

Tiếng Việt

BÀI 20B: NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM (T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ.

– Giáo dục các em phải biết cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống cũng như trong học tập.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1: Quan sát trống đồng

– Tiêu chí đánh giá: HS nói được những gì khắc trên mặt trống.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng

Hoạt động 3: Thi chọn nhanh từ:

– Tiêu chí đánh giá: HS ghép được từ phù hợp:1-c, 2 –g,3- a,4 –d,5 – e, 6- b.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng

Hoạt động 4: Cùng luyện đọc

*Bổ sung: Cho học sinh luyện đọc các từ ngữ: trang trí, thần linh, săn bắn.

-Tiêu chí đánh giá :  + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hơi hợp lý, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

Hoạt động 4:

– Tiêu chí đánh giá: HS trả lời được các câu hỏi

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

*****************************

Toán

Bài 63: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, yêu thích môn học

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1

– Tiêu chí đánh giá: HS ghép được thẻ với hình phù hợp.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Hoạt động 2,3

– Tiêu chí đánh giá: HS biết được: số bị chia là tử số, số chia là mẫu số.

 1. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1                                                                                            

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được thương của phép chia dưới dạng phân số.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Hoạt động 2

– Tiêu chí đánh giá: HS được mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

Hoạt động 3

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số phù hợp với mỗi hình

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

************************************

  Thứ 4 ngày 16  tháng 01  năm 2019

Buổi chiều                                        Tiếng Việt

BÀI 20B: NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM (T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc.

– Có thái độ tích cực trong các hoạt động .

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được bài văn tả một đồ vật em đã quan sát.

**********************************

Toán

BÀI 64: LUYỆN TẬP

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực tự giải quyết vấn đề.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, yêu thích môn học

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1 – 5

– Tiêu chí đánh giá: HS viết và đọc được phân số.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

****************************************

Thứ 5 ngày 17 tháng 01 năm 2019

Buổi sáng                                 Tiếng Việt

BÀI 20B: NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM (T3)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 2:

– Tiêu chí đánh giá: HS kể được câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc về một người có tài.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 3:

 • Tiêu chí đánh giá: HS bình chọn được nhóm kể tốt nhất.

**********************************

Toán

BÀI 65: PHÂN SỐ BẰNG NHAU(T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

– Rèn tính cẩn thận khi làm bài.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1.

– Tiêu chí đánh giá: HS vẽ được hình biểu diễn một phân số bất kì.

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2,3.

– Tiêu chí đánh giá: HS áp dụng tính chất cơ bản của phân số, phân số bằng nhau để ghép được phân số bằng nhau.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

******************************

Thứ 6 ngày 18  tháng 01  năm 2019

Buổi sáng                                      Tiếng Việt

Bài 20C: GIỚI THIỆU QUÊ HƯƠNG(T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, hợp tác nhóm.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1: Trò chơi: Nghe tả- đoán đồ vật

– Tiêu chí đánh giá: HS nghe và tìm được đồ vật.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ phận trong câu Ai thế nào?

-Bên đường, cây cối// xanh um.

– Nhà cửa //thưa thớt dần.

– Chúng //thật hiền lành.

– Anh //trẻ và thật khỏe mạnh.

– Tiêu chí đánh giá : HS xác định được kiểu câu kể Ai thế nào?, xác định được thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong kiểu câu kể Ai thế nào?

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 3,4,5:

– Tiêu chí đánh giá: HS đặt đúng câu Ai thế nào? xác định được thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong kiểu câu kể Ai thế nào?

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

***********************************

 

 

Tiếng Việt

Bài 20C: GIỚI THIỆU QUÊ HƯƠNG(T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, hợp tác nhóm

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành.

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá: HS giới thiệu được về nơi em ở cho bạn biết

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2:

 • Tiêu chí đánh giá: HS viết được đoạn văn giới thiệu về nơi em ở .

Hoạt động 3,4: Bình chọn bạn viết hay nhất

*********************************************

Toán

BÀI 65: PHÂN SỐ BẰNG NHAU (T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, yêu thích môn học

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số phù hợp với mỗi hình.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Hoạt động 2,3

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số thích hợp vào mỗi ô trống.

*******************************

Khoa học

BÀI 21: ÂM THANH(T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

– Tích cực tham gia các hoạt động.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1,2:

– Tiêu chí đánh giá : HS quan sát, nhận xét âm thanh được phát ra từ đâu,cách làm để phát ra âm thanh.

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Hoạt động 3,4,5:

– Tiêu chí đánh giá : Qua thí nghiệm HS biết được nguồn phát ra âm thanh và âm thanh có thể lan truyền qua những môi trường nào .

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

*********************************

Buổi chiều                                               Lịch sử

BÀI 6: NHÀ HỒ (TỪ NĂM 1400 ĐÉN NĂM 1407) (T2)

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

– Tích cực trong các hoạt động.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá:  HS nối được: 1.1:1-b,2 –c,3 – 1; 1.2 :c;1.3:b,c

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật:nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2:

– Tiêu chí đánh giá: HS đóng vai tốt

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.

******************************

                                                             GĐ-BD Toán

ÔN LUYỆN VỀ PHÂN SỐ

 1. MỤC TIÊU

– Nhận biết, đọc, viết đúng các phân số;viết được tử số, mẫu số của một phân số bất kì; biết quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số; biết so sánh phân số với 1.

– Tìm được phân số bằng phân số đã cho bằng cách áp dụng tính chất cơ bản của phân số.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, ý thức thích học Toán.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 2. Khởi động:

– Ban văn nghệ điều hành.

 1. Hoạt động thực hành:

– GV hướng dẫn học sinh làm các bài tập ở sách Em tự ôn luyện Toán trang 14,15.

– HS làm bài, đổi vở kiểm tra lẫn nhau.

GV quan sát hỗ trợ.

– HS báo cáo kết quả với GV.

Bài 5: Viết phân số thích hợp dưới các điểm M,N,P  của tia số

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số

Bài 6: Viết (theo mẫu)

Đáp án:

Phân số Tử số Mẫu số
3 5
5 7
8 11

 

Bài 7:

a, Viết thương của mỗi phép chia dưới dạng phân số vào chỗ chấm.

b, Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1 vào chỗ chấm.

Đáp án:

a, 5 : 6 =               7 : 9 =           10 : 27 =

b, 0 =                 4 =                52=

Bài 8: Viết số thích hợp vào ô trống

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số

* Bài tập nâng cao:

 (HS khá-giỏi)

Bài toán 6 – vòng 21

 (Sách violympic Toán lớp 4 – Tập 2)

Đáp án:                                     Bài giải

May 12 cái túi hết số mét vải là:

45 : 5 = 9 (m)

Mỗi cái túi may hết số mét vải là:

9 : 12 =     (m)

Đáp số:    (m)

 1. Nhận xét tiết học.

                                                   

GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS, nhóm hoat động tốt. Khen ngợi những HS có tiến bộ.

*****************************

 

 

GĐ – BD Tiếng Việt

LUYỆN VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

 1. MỤC TIÊU

     – Củng cố để HS nắm được tác dụng của câu kể Ai làm gì?, xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể có trong đoạn văn..

– Với HS khá + giỏi: Viết được đoạn văn có sử dụng câu kể.

 1. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 2. Khởi động:

– Ban văn nghệ điều hành.

 1. Hoạt động thực hành:

– GV hướng dẫn học sinh làm các bài tập.

– HS làm bài, đổi vở kiểm tra lẫn nhau.

GV quan sát hỗ trợ.

– HS báo cáo kết quả với GV.

Bài 1: Đặt hai câu kể theo kiểu câu Ai làm gì?

VD: Cô giáo em đang giảng bài.

Lá cây đung đưa theo gió.

Bài 2: a.  Đọc đoạn văn sau. Gạch dưới các câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn:

Tiếng đàn bay ra vườn (1). Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi(2). Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước (3). Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới vớt cá (4). Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ(5). Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp(6).

 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu em vừa tìm được.

Đáp án: Câu 3,4

– Dưới đường, lũ trẻ  đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước

– Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới vớt cá.

Bài 3: Thêm phần vị ngữ để có câu kể Ai làm gì?

 1. Dưới ánh trăng vàng của ráng chiều, đàn trâu…………………………………………….
 2. Ngoài vườn, mấy con chim chích chòe…………………………………………..
 3. Dưới ao, lũ vịt……………………………….

Bài 4: ( Dành cho học sinh Khá ,Giỏi) Viết đoạn văn kể về các công việc của em trong một buổi sáng. Gạch chân dưới các câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn em vừa viết.

 1. Nhận xét tiết học.

   GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS, nhóm hoat động tốt. Khen ngợi những HS có tiến bộ.

****************************

SINH HOẠT TẬP THỂ

I.MỤC TIÊU

– HS biết được ưu điểm, nhược điểm của mình trong tuần qua.

– HS có hướng khắc phục nhược điểm và có hướng phấn đấu tốt trong tuần tới.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1. Khởi động

– Ban văn nghệ điều hành

 1. Nhận xét cuối tuần:

Hoạt động 1:

– Chủ tịch HĐTQ lên điều khiển buổi sinh hoạt.

Các trưởng ban lên báo cáo kết quả ban mình phụ trách

– Ý kiến của các bạn.

-Hai phó chủ tịch đánh giá tình hình lớp theo các ban phụ trách.

– HS tham gia nhận xét, phát biểu ý kiến.

-Chủ tịch đánh giá chung và đưa ra kế hoạch tuần tới.

– HS bình bầu các ban, nhóm xuất sắc, cá nhân có tiến bộ.

– CTHĐTQ nêu phương hướng phấn đấu tuần tới

Hoạt động 2:

* GV nhận xét chung về các mặt và nêu nội dung thi đua tuần 21.

– Tăng cường việc tự học ở nhà.

– Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường cũng như của lớp đã đề ra.

– Nâng cao ý thức tự giác trong mọi hoạt động.

–  Nề nếp xếp hàng ra vào lớp phải ổn định, nhanh, nghiêm túc.

– Tiếp tục chăm sóc bồn hoa của lớp.

– Tham gia tốt hoạt động đầu buổi, giữa buổi.

– Tự giác làm vệ sinh lớp học, khu vực sạch sẽ.

– Mang đúng trang phục theo quy định.

– Nhắc nhở HS tự giác giải toán violimpic tại nhà .

Quảng Tùng, ngày 14  tháng 1 năm 2019

                                                             Kí duyệt của TCM

                                                           

                                                 

                                                               Đặng Thị Thúy Mơ

TUẦN 20

Thứ 2 ngày 14  tháng 01  năm 2019

 

Buổi sáng                                   Sinh hoạt tập thể

SỐNG ĐẸP: CHỦ ĐỀ 4: EM VÀ CỘNG ĐỒNG (T2)

 

 1. MỤC TIÊU

Hiểu Khu dân cư là nơi gia đình em và mọi người xung quanh cùng nhau sinh sống, gắn bó. Để xây dựng khu dân cư văn minh, mỗi người chúng ta cần phải có ý thức trách nhiệm với cộng đồng.

-Hợp tác, giúp đỡ, chia sẻ cùng mọi người trong khu dân cư.

-Tự giác thực hiện tốt những quy định của khu dân cư.

 

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

* Khởi động:

Ban văn nghệ lên tổ chức cho cả lớp 1 trò chơi.

 

 

Hoạt động 1: Tìm hiểu về khu dân cư.

 • GV chia lớp về các khu dân cư.
 • HS hoạt động trong nhóm: viết những quy định của khu dân cư nơi mình sinh sống vào các cánh hoa.
 • GV cho học sinh chơi trò chơi phóng viên..
 • Học sinh cùng thảo luận 1 số vấn đề sau khi chơi.
 • GV tổng kết, tuyên dương hs.
 • Hỏi HS có đề xuất  gì them về quy định ở khu dân cư.

– Tiêu chí đánh giá: Biết đề xuất những quy định ở khu dân cư với các bạn trong nhóm.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

 

 

Hoạt động 2: Tài năng

 • Chia nhóm 8: chọn 1 loại hình nghệ thuật để tham gia vào các hoạt động ở khu dân cư nơi em sinh sống
 • HS thảo luận , tập luyện.

HS thể hiện tài năng

– Tiêu chí đánh giá: Biết trách nhiệm của bản thân ở khu dân cư .

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Đưa ra thông điệp chung: : Tích cực tham gia các hoạt động với cộng đồng, giữ mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm, láng giềng và những người xung quanh.

Hoạt động 3: Đóng vai:

 • HS nêu cách xử lí các tình huống.
 • HS chia sẻ cùng bạn trong lớp .
 • Rút ra thông điệp qua các tình huống

GV cùng hs rút  ra lời khuyên:  Hiểu Khu dân cư là nơi gia đình em và mọi người xung quanh cùng nhau sinh sống, gắn bó. Để xây dựng khu dân cư văn minh, mỗi người chúng ta cần phải có ý thức trách nhiệm với cộng đồng. Tự giác thực hiện tốt những quy định của khu dân cư.

**********************************

Tiếng Việt

Bài 20A: CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI(T1)

 

I.MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ

– HS tích cực tham gia các hoạt động.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC

 1. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá: Học sinh nó được tên các nhân vật trong câu chuyện Bốn anh tài.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 4: Cùng luyện đọc

*Bổ sung: Cho học sinh luyện đọc các từ ngữ: Cẩu Khây, yêu tinh, sống sót, lăn ra ngurkhoets máng.

– Tiêu chí đánh giá : Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hơi hợp lý.

Hoạt động 5: Sắp xếp các chi tiết theo trình tự câu chuyện

Thứ tự là: a,g,d,e,b,c,h

Hoạt động 6: Thảo luận, trả lời câu hỏi.

1.chọn c

2.chọn d

– Tiêu chí đánh giá : Hiểu nội dung bài đọc .

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng

*******************************

Tiếng Việt

Bài 20A: CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI(T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– HS hợp tác nhóm tốt, diễn đạt mạch lạc, trau dồi ngôn ngữ.

– Có thái độ tích cực trong học tập

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1: Dùng dấu/ để ngăn cách bộ phận chủ ngữ,bộ phận vị ngữ của các câu kể -Ai làm gì? trong đoạn trích:

Cẩu Khây// hé cửa.

CN

Yêu tinh //thò đầu vào, lè lưỡi dài như quả núc nác, trợn mắt xanh lè.

CN

Nắm Tay Đóng Cọc //đấm một cái làm nó gãy gần hết răng.

CN

Yêu tinh/ bỏ chạy.

CN

Bốn anh em Cẩu Khây //liền đuổi theo nó.

CN

– Tiêu chí đánh giá : HS xác định được kiểu câu kể Ai làm gì?, xác định được thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong kiểu câu kể Ai làm gì?

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

Hoạt động 2,3:

– Tiêu chí đánh giá : HS viết được đoạn văn có sử dụng câu kể Ai làm gì? Và xác định được thành phần chủ ngữ , vị ngữ của câu.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

**************************

Toán

Bài 62: PHÂN SỐ

 

I.MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, yêu thích môn học

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1

– Tiêu chí đánh giá: HS ghép được thẻ với hình phù hợp.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

 1. Hoạt động thực hành

Hoạt động1- 3:

– Tiêu chí đánh giá:HS nhận biết tử số, mẫu số của phân số.

**************************************

Buổi chiều                                          Đạo đức

KÍNH TRỌNG, BIẾT ƠN NGƯỜI  LAO ĐỘNG (T2)

 

 1. MỤC TIÊU Học xong bài này học sinh có khả năng:

– Biết vì sao cần phải kính trọng và biết ơn người lao động.

– Kĩ năng tôn trọng giá trị sức lao động.

– Kĩ năng thể hiện sự tôn trọng, lễ phép với người lao động.

II.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

* Khởi động:

– Ban văn nghệ tổ chức trò chơi

– Xác định mục tiêu tiết học

 1. Hoạt động cơ bản

HĐ1: Ai là người lao động ?

 1. a) HS làm việc cá nhân khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng
 2. Nông dân h  Giáo viên

b  Bác sĩ                                                                    i   Kẻ buôn bán ma túy

c  Người giúp việc trong gia đình                    k  Kẻ buôn bán phụ nữ , trẻ em

d  Lái xe ôm                                                   l   Kẻ trộm

đ  Giám đốc công ty                                         m  Người ăn xin

e  Nhà khoa học                                                      n  Kĩ sư tin học

g  Người đạp xích lô                                                  o  Nhà văn , nhà thơ

 1. b) cá thành viên trong nhóm đổi bài kiểm tra , đánh giá cho nhau ( viết chữ Đ nếu bạn trả lời đúng , hướng dẫn lại nếu bạn trả lới sai)
 2. c) Cả nhóm thảo luận thống nhất câu trả lời đúng
 3. d) Các nhóm thông báo kết quả với GV

Đáp án:

 1. Đ         đ.  Đ                  S               n.  Đ
 2. Đ   Đ               k.  S               o.   Đ
 3. Đ   Đ               l.   S
 4. Đ   Đ               m. S

HĐ2:  Thảo luận và đóng vai

– Nhóm trưởng bốc thăm chọn tình huống

– Thaûo luaän , ñoùng vai theo tình huoáng tranh đã chọn

– Các nhóm đóng vai trình bày

– Nhóm khác nhận xét bổ sung theo gợi ý

+ Caùch öùng xöû nhö vaäy ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñaõ phuø hôïp chöa ? vì sao?

+ Nếu chưa thì phải ứng xử như thế nào mới đúng?

– GV nhaän xeùt –KL veà caùch öùng xöû phuø hôïp trong moãi tình huoáng

HĐ3: Trưng bày sản phẩm

– Caùc nhoøm trình baøy, giới thiệu saûn phaåm söu taàm cuûa nhoùm mình.

– Caû lôùp bình choïn nhoùm coù nhieàu saûøn phaåm vaø nhoùm trình baøy hay nhaát

– GV NX khen những nhóm có nhiều sản phẩm và trình bày tốt

 1. Củng cố

– Vì sao ta phải biết kính trọng biết ơn người lao động?

–  HS Nói về người lao động .

–  GV nhận xét tiết học.

********************************************

Khoa học

BÀI 20: KHÔNG KHÍ BỊ Ô NHIỄM. BẢO VỆ BẦU KHÔNG KHÍ TRONG SẠCH (T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

– Tích cực tham gia các hoạt động.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá : HS phỏng vấn  được một người lớn tuổi để biết thông tin:năm sinh, sống ở đâu, nhận xét về môi trường mà người đó đang sống, và môi trường có ảnh hưởng ntn đến sức khỏe.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

Hoạt động 2:

– Tiêu chí đánh giá: HS nêu được một số việc làm để giảm ô nhiễm không khí trong đời sống hàng ngày.

***************************************

Địa lí

BÀI 8: ĐỒNG BẰNG NAM BỘ (T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

– Tích cực tham gia các hoạt động

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1,2:

– Tiêu chí đánh giá: Chỉ và mô tả được về đồng bằng Nam Bộ trên bản đồ địa lí tự nhiên Việt Nam.

Hoạt động 3:

– Tiêu chí đánh giá: Biết được một số đặc điểm tiêu biểu của đồng bằng Nam Bộ qua đoạn hội thoại.

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật: Trình bày miệng, đặt câu hỏi.

Hoạt động 4:

– Tiêu chí đánh giá: Nêu được đặc điểm của đồng bằng Nam Bộ .

Hoạt động 5:

– Tiêu chí đánh giá: Biết được ở  đồng bằng Bắc Bộ chủ yếu có dân tộc nào sinh sống, trang phục phổ biến của phụ nữ.

******************************************

Thứ 3 ngày 15 tháng 0 1 năm 2019

Buổi sáng                                         Tiếng Việt

Bài 20A: CHUYỆN VỀ NHỮNG NGƯỜI TÀI GIỎI(T3)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, năng lực ngôn ngữ.

– Có ý thức rèn chữ, giữ vở

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 5: Nghe  – viết

– Tiêu chí đánh giá : Kĩ năng viết chính tả của HS

+ Viết chính xác từ khó.

+ Viết đảm bảo tốc độ, đúng chỉnh tả, chữ đều, trình bày đẹp.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Ghi chép ngắn, trình bày miệng, nhận xét bằng lời

Hoạt động 4: Điền vào chỗ trống

* Chọn  b  để hướng dẫn HS

– Tiêu chí đánh giá : HS điền đúng: cuốc bẫm, buộc mình, thuốc hay,chuột, ruột ngựa.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

* Chọn a cho: Diễm, Tùng Nhi, Tiến Dũng,Lan Phương.( HS điền đúng: trong,trồng,chờ,chín,trên,trong)

*********************************

Tiếng Việt

BÀI 20B: NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM (T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ.

– Giáo dục các em phải biết cố gắng vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống cũng như trong học tập.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1: Quan sát trống đồng

– Tiêu chí đánh giá: HS nói được những gì khắc trên mặt trống.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng

Hoạt động 3: Thi chọn nhanh từ:

– Tiêu chí đánh giá: HS ghép được từ phù hợp:1-c, 2 –g,3- a,4 –d,5 – e, 6- b.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng

Hoạt động 4: Cùng luyện đọc

*Bổ sung: Cho học sinh luyện đọc các từ ngữ: trang trí, thần linh, săn bắn.

-Tiêu chí đánh giá :  + Đọc đúng, rõ ràng toàn bài, ngắt nghỉ hơi hợp lý, nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả, gợi cảm.

Hoạt động 4:

– Tiêu chí đánh giá: HS trả lời được các câu hỏi

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời, trình bày miệng.

*****************************

Toán

Bài 63: PHÂN SỐ VÀ PHÉP CHIA SỐ TỰ NHIÊN

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, yêu thích môn học

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1

– Tiêu chí đánh giá: HS ghép được thẻ với hình phù hợp.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Hoạt động 2,3

– Tiêu chí đánh giá: HS biết được: số bị chia là tử số, số chia là mẫu số.

 1. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1                                                                                            

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được thương của phép chia dưới dạng phân số.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Hoạt động 2

– Tiêu chí đánh giá: HS được mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số.

Hoạt động 3

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số phù hợp với mỗi hình

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

************************************

  Thứ 4 ngày 16  tháng 01  năm 2019

Buổi chiều                                        Tiếng Việt

BÀI 20B: NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM (T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc.

– Có thái độ tích cực trong các hoạt động .

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được bài văn tả một đồ vật em đã quan sát.

**********************************

Toán

BÀI 64: LUYỆN TẬP

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực tự giải quyết vấn đề.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, yêu thích môn học

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1 – 5

– Tiêu chí đánh giá: HS viết và đọc được phân số.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

****************************************

Thứ 5 ngày 17 tháng 01 năm 2019

Buổi sáng                                 Tiếng Việt

BÀI 20B: NIỀM TỰ HÀO VIỆT NAM (T3)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề, năng lực ngôn ngữ.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 2:

– Tiêu chí đánh giá: HS kể được câu chuyện đã nghe hoặc đã đọc về một người có tài.

– Phương pháp: Vấn đáp.

– Kĩ thuật: Trình bày miệng, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 3:

 • Tiêu chí đánh giá: HS bình chọn được nhóm kể tốt nhất.

**********************************

Toán

BÀI 65: PHÂN SỐ BẰNG NHAU(T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực tư duy sáng tạo, năng lực giải quyết vấn đề.

– Rèn tính cẩn thận khi làm bài.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1.

– Tiêu chí đánh giá: HS vẽ được hình biểu diễn một phân số bất kì.

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2,3.

– Tiêu chí đánh giá: HS áp dụng tính chất cơ bản của phân số, phân số bằng nhau để ghép được phân số bằng nhau.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

******************************

Thứ 6 ngày 18  tháng 01  năm 2019

Buổi sáng                                      Tiếng Việt

Bài 20C: GIỚI THIỆU QUÊ HƯƠNG(T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, hợp tác nhóm.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1: Trò chơi: Nghe tả- đoán đồ vật

– Tiêu chí đánh giá: HS nghe và tìm được đồ vật.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2: Tìm hiểu các bộ phận trong câu Ai thế nào?

-Bên đường, cây cối// xanh um.

– Nhà cửa //thưa thớt dần.

– Chúng //thật hiền lành.

– Anh //trẻ và thật khỏe mạnh.

– Tiêu chí đánh giá : HS xác định được kiểu câu kể Ai thế nào?, xác định được thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong kiểu câu kể Ai thế nào?

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời.

Hoạt động 3,4,5:

– Tiêu chí đánh giá: HS đặt đúng câu Ai thế nào? xác định được thành phần chủ ngữ và vị ngữ trong kiểu câu kể Ai thế nào?

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: nhận xét bằng lời.

***********************************

 

 

Tiếng Việt

Bài 20C: GIỚI THIỆU QUÊ HƯƠNG(T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực ngôn ngữ, diễn đạt mạch lạc, hợp tác nhóm

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành.

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá: HS giới thiệu được về nơi em ở cho bạn biết

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2:

 • Tiêu chí đánh giá: HS viết được đoạn văn giới thiệu về nơi em ở .

Hoạt động 3,4: Bình chọn bạn viết hay nhất

*********************************************

Toán

BÀI 65: PHÂN SỐ BẰNG NHAU (T2)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn học)

– Phát triển năng lực giải quyết vấn đề.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, yêu thích môn học

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số phù hợp với mỗi hình.

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Hoạt động 2,3

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số thích hợp vào mỗi ô trống.

*******************************

Khoa học

BÀI 21: ÂM THANH(T1)

 

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

– Tích cực tham gia các hoạt động.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động cơ bản

Hoạt động 1,2:

– Tiêu chí đánh giá : HS quan sát, nhận xét âm thanh được phát ra từ đâu,cách làm để phát ra âm thanh.

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật: Đặt câu hỏi, nhận xét bằng lời

Hoạt động 3,4,5:

– Tiêu chí đánh giá : Qua thí nghiệm HS biết được nguồn phát ra âm thanh và âm thanh có thể lan truyền qua những môi trường nào .

– Phương pháp: Quan sát, vấn đáp.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời

*********************************

Buổi chiều                                               Lịch sử

BÀI 6: NHÀ HỒ (TỪ NĂM 1400 ĐÉN NĂM 1407) (T2)

 1. MỤC TIÊU (KT, KN như sách hướng dẫn)

– Phát triển năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề.

– Tích cực trong các hoạt động.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC
 2. Hoạt động thực hành

Hoạt động 1:

– Tiêu chí đánh giá:  HS nối được: 1.1:1-b,2 –c,3 – 1; 1.2 :c;1.3:b,c

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật:nhận xét bằng lời.

Hoạt động 2:

– Tiêu chí đánh giá: HS đóng vai tốt

– Phương pháp: Quan sát.

– Kĩ thuật: Nhận xét bằng lời.

******************************

                                                             GĐ-BD Toán

ÔN LUYỆN VỀ PHÂN SỐ

 1. MỤC TIÊU

– Nhận biết, đọc, viết đúng các phân số;viết được tử số, mẫu số của một phân số bất kì; biết quan hệ giữa phép chia số tự nhiên và phân số; biết so sánh phân số với 1.

– Tìm được phân số bằng phân số đã cho bằng cách áp dụng tính chất cơ bản của phân số.

– Giáo dục học sinh tính cẩn thận, ý thức thích học Toán.

 1. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 2. Khởi động:

– Ban văn nghệ điều hành.

 1. Hoạt động thực hành:

– GV hướng dẫn học sinh làm các bài tập ở sách Em tự ôn luyện Toán trang 14,15.

– HS làm bài, đổi vở kiểm tra lẫn nhau.

GV quan sát hỗ trợ.

– HS báo cáo kết quả với GV.

Bài 5: Viết phân số thích hợp dưới các điểm M,N,P  của tia số

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số

Bài 6: Viết (theo mẫu)

Đáp án:

Phân số Tử số Mẫu số
3 5
5 7
8 11

 

Bài 7:

a, Viết thương của mỗi phép chia dưới dạng phân số vào chỗ chấm.

b, Viết mỗi số tự nhiên dưới dạng phân số có mẫu số bằng 1 vào chỗ chấm.

Đáp án:

a, 5 : 6 =               7 : 9 =           10 : 27 =

b, 0 =                 4 =                52=

Bài 8: Viết số thích hợp vào ô trống

– Tiêu chí đánh giá: HS viết được phân số

* Bài tập nâng cao:

 (HS khá-giỏi)

Bài toán 6 – vòng 21

 (Sách violympic Toán lớp 4 – Tập 2)

Đáp án:                                     Bài giải

May 12 cái túi hết số mét vải là:

45 : 5 = 9 (m)

Mỗi cái túi may hết số mét vải là:

9 : 12 =     (m)

Đáp số:    (m)

 1. Nhận xét tiết học.

                                                   

GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS, nhóm hoat động tốt. Khen ngợi những HS có tiến bộ.

*****************************

 

 

GĐ – BD Tiếng Việt

LUYỆN VỀ CÂU KỂ AI LÀM GÌ?

 1. MỤC TIÊU

     – Củng cố để HS nắm được tác dụng của câu kể Ai làm gì?, xác định được chủ ngữ, vị ngữ trong câu kể có trong đoạn văn..

– Với HS khá + giỏi: Viết được đoạn văn có sử dụng câu kể.

 1. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
 2. Khởi động:

– Ban văn nghệ điều hành.

 1. Hoạt động thực hành:

– GV hướng dẫn học sinh làm các bài tập.

– HS làm bài, đổi vở kiểm tra lẫn nhau.

GV quan sát hỗ trợ.

– HS báo cáo kết quả với GV.

Bài 1: Đặt hai câu kể theo kiểu câu Ai làm gì?

VD: Cô giáo em đang giảng bài.

Lá cây đung đưa theo gió.

Bài 2: a.  Đọc đoạn văn sau. Gạch dưới các câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn:

Tiếng đàn bay ra vườn (1). Vài cánh ngọc lan êm ái rụng xuống nền đất mát rượi(2). Dưới đường, lũ trẻ đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước (3). Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới vớt cá (4). Hoa mười giờ nở đỏ quanh các lối đi ven hồ(5). Bóng mấy con chim bồ câu lướt nhanh trên những mái nhà cao thấp(6).

 1. Tìm chủ ngữ, vị ngữ trong mỗi câu em vừa tìm được.

Đáp án: Câu 3,4

– Dưới đường, lũ trẻ  đang rủ nhau thả những chiếc thuyền gấp bằng giấy trên những vũng nước

– Ngoài Hồ Tây, dân chài đang tung lưới vớt cá.

Bài 3: Thêm phần vị ngữ để có câu kể Ai làm gì?

 1. Dưới ánh trăng vàng của ráng chiều, đàn trâu…………………………………………….
 2. Ngoài vườn, mấy con chim chích chòe…………………………………………..
 3. Dưới ao, lũ vịt……………………………….

Bài 4: ( Dành cho học sinh Khá ,Giỏi) Viết đoạn văn kể về các công việc của em trong một buổi sáng. Gạch chân dưới các câu kể Ai làm gì? có trong đoạn văn em vừa viết.

 1. Nhận xét tiết học.

   GV nhận xét tiết học, tuyên dương những HS, nhóm hoat động tốt. Khen ngợi những HS có tiến bộ.

****************************

SINH HOẠT TẬP THỂ

I.MỤC TIÊU

– HS biết được ưu điểm, nhược điểm của mình trong tuần qua.

– HS có hướng khắc phục nhược điểm và có hướng phấn đấu tốt trong tuần tới.

II.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 1. Khởi động

– Ban văn nghệ điều hành

 1. Nhận xét cuối tuần:

Hoạt động 1:

– Chủ tịch HĐTQ lên điều khiển buổi sinh hoạt.

Các trưởng ban lên báo cáo kết quả ban mình phụ trách

– Ý kiến của các bạn.

-Hai phó chủ tịch đánh giá tình hình lớp theo các ban phụ trách.

– HS tham gia nhận xét, phát biểu ý kiến.

-Chủ tịch đánh giá chung và đưa ra kế hoạch tuần tới.

– HS bình bầu các ban, nhóm xuất sắc, cá nhân có tiến bộ.

– CTHĐTQ nêu phương hướng phấn đấu tuần tới

Hoạt động 2:

* GV nhận xét chung về các mặt và nêu nội dung thi đua tuần 21.

– Tăng cường việc tự học ở nhà.

– Thực hiện đúng nội quy, quy định của nhà trường cũng như của lớp đã đề ra.

– Nâng cao ý thức tự giác trong mọi hoạt động.

–  Nề nếp xếp hàng ra vào lớp phải ổn định, nhanh, nghiêm túc.

– Tiếp tục chăm sóc bồn hoa của lớp.

– Tham gia tốt hoạt động đầu buổi, giữa buổi.

– Tự giác làm vệ sinh lớp học, khu vực sạch sẽ.

– Mang đúng trang phục theo quy định.

– Nhắc nhở HS tự giác giải toán violimpic tại nhà .

Quảng Tùng, ngày 14  tháng 1 năm 2019

                                                             Kí duyệt của TCM

                                                           

                                                 

                                                               Đặng Thị Thúy Mơ