Giáo án tin học lớp 5 tuần 23

TUẦN 23

ND: Thứ 2, ngày 11  tháng 2 năm 2019

Chủ đề 4: Thế giới logo của em

Bài 2: Câu lệnh lặp lồng nhau

 1. Mục tiêu:
 • HS biết sử dụng các câu lệnh lặp lồng nhau
 • HS sử dụng được các câu lệnh lặp lồng nhau để vẽ các hình trang trí.

2. Dụng cụ: 

 • Gv: Sách, giáo án, máy tính, máy chiếu.
 • HS: Sách, vở, bút.

3. Tiến trình dạy – học:

A. Hoạt đông cơ bản.

 1. Đánh dấu tích vào ô vuông cuối câu trả lời đúng.

– HS: Thảo luận để tìm ra câu trả lời đúng

– GV: Quan sát học sinh, trợ giúp nếu cần

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS Chọn đúng kết quả co từng câu lệnh

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

 1. Gõ lệnh vào máy

– HS: Gõ các lệnh trong sách vào máy để kiểm tra kết quả. Trao đổi với bạn để ghi nhớ các câu lệnh và hình tương ứng. Quan sát hoạt động của rùa để hiểu rõ hơn chức năng của câu lệnh.

GV: Quan sát học sinh thực hành, trợ giúp nếu cần.

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS gõ đúng lệnh, nắm được các câu lệnh để vẽ các hình cụ thể, nhận diện được câu lệnh.

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

 1. Đánh dấu tích vào ô vuông cuối câu trả lời đúng.

– HS: Thảo luận để tìm ra câu trả lời đúng

GV: Quan sát, trợ giúp nếu cần

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS Chọn đúng kết quả co từng câu lệnh

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

 1. Gõ lệnh vào máy

– HS: Gõ các lệnh trong sách vào máy để kiểm tra kết quả. Trao đổi với bạn để ghi nhớ các câu lệnh và hình tương ứng. Quan sát hoạt động của rùa để hiểu rõ hơn chức năng của câu lệnh.

GV: Quan sát học sinh thực hành, trợ giúp nếu cần.

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS gõ đúng lệnh, nắm được các câu lệnh để vẽ các hình cụ thể, nhận diện được câu lệnh.

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

B. Hoạt đông thực hành.

 1. Viết lệnh điều khiển rùa.

– HS: Thảo luận để tìm ra câu lệnh đúng. Gõ lệnh để vẽ hình.

GV: Quan sát học sinh thực hành, trợ giúp nếu cần

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS viết được các câu lệnh thảo mãn các yêu cầu của baài học.

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

 1. Viết lệnh điều khiển rùa.

– HS: Thảo luận để tìm ra câu lệnh đúng. Gõ lệnh để vẽ hình.

GV: Quan sát học sinh thực hành, trợ giúp nếu cần

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS viết được các câu lệnh thảo mãn các yêu cầu của baài học.

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

 1. Viết lệnh điều khiển rùa.

– HS: Thảo luận để tìm ra câu lệnh đúng. Gõ lệnh để vẽ hình.

GV: Quan sát học sinh thực hành, trợ giúp nếu cần

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS viết được các câu lệnh thảo mãn các yêu cầu của baài học.

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

 1. lệnh điều khiển rùa.

– HS: Thảo luận. Gõ lệnh để vẽ hình và quan sát kết quả.

GV: Quan sát học sinh thực hành, trợ giúp nếu cần

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS hiểu được chức năng của câu lệnh khi quan sát kết quả và quá trình rùa vẽ hình. Nhận biết và điền đúng câu lệnh còn thiếu.

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

C. Hoạt động ứng dụng, mở rộng.

 1. lệnh điều khiển rùa.

– HS: Thảo luận. Gõ lệnh để vẽ hình và quan sát kết quả.Thêm lệnh Wait vào vị trí thích hợp. – Thảo luận để tìm ra câu lệnh đúng. Gõ lệnh để vẽ hình.

GV: Quan sát học sinh thực hành, trợ giúp nếu cần

* Đánh giá:

– Tiêu chí: HS viết được các câu lệnh thảo mãn các yêu cầu của bài học.  HS hiểu được chức năng của câu lệnh khi quan sát kết quả và quá trình rùa vẽ hình. Nhận biết và điền đúng vị trí câu lệnh còn thiếu.

– Phương pháp đánh giá: Quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi.

IV . Tổng kết:

 • GV: Yêu cầu HS lưu bài thực hành của mình, tắt máy tính.

Gv:  Đánh giá, nhận xét tiết học.