Đại hội liên đội

HỘI ĐỒNG ĐỘI QUẢNG TRẠCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
LIÊN ĐỘI TH QUẢNG TÙNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /KH – LĐ Quảng Tùng, ngày 10 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2020 – 2021

Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2020 – 2021 của Hội đồng Đội huyện Quảng Trạch.
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2020 – 2021 của Trường Tiểu học Quảng Tùng. Liên đội Trường Tiểu học Quảng Tùng lập Kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội nhiệm kỳ năm học 2020 – 2021 như sau:
I. Mục đích, ý nghĩa
Đại hội tổ chức nhằm tổng kết những kết quả đã đạt được của Liên đội trong nhiệm kỳ 2019 – 2020 và đề ra phương hướng hoạt động đội năm học 2020 – 2021; làm cơ sở để đội viên, nhi đồng trong Liên đội rèn luyện và phấn đấu.
Thông qua Đại hội Liên đội, các em đội viên và nhi đồng hiểu được Nghị quyết Đại hội. Biến Nghị quyết Đại hội thành những việc làm thiết thực nhằm xây dựng tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh về cả tư tưởng chính trị, tổ chức hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học năm học 2020– 2021 mà nhà trường đề ra nhằm củng cố tinh thần đoàn kết, giúp các em thêm phần tin yêu vào tổ chức Đội.
II. Nội dung
Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2019 – 2020, xây dựng chương trình công tác đội và phong trào thiếu nhi của liên đội năm học 2020 – 2021
Bầu ra BCH liên đội mới có đủ năng lực, khả năng và lòng nhiệt tình điều hành các nội dung, hoạt động của đội trong năm học 2020 – 2021.
III. Thời gian, trang phục, địa điểm tổ chức
1. Thời gian: Đại hội trù bị: 14h30, thứ 5 ngày 15/10/2020
Đại hội chính thức: 14h30, thứ 5 ngày 22/10/2020
2. Địa điểm: Văn phòng Trường TH Quảng Tùng.
3. Trang phục
– Học sinh mặc trang phục đi học (xanh, trắng)
– Đội viên phải đeo khăn quàng ( đối với đội viên)
IV. Thành phần tham dự
1. Đại biểu: 40 đại biểu
– Chi đội: 2 đội viên/ chi đội
– Lớp nhi đồng: 2 nhi đồng/ lớp
2. Đại biểu khách dự: 26 đại biểu
– Cấp xã: 1 đại biểu
– Ban giám hiệu: 2 đại biểu
– Chi đoàn :1
– Ban đại diện CMHS: 1 đại biểu
– Công đoàn: 1 đại biểu
– Tất cả các Giáo viên chủ nhiệm: 20 đại biểu
V. Chương trình đại hội
1. Ổn định tổ chức
2. Văn nghệ chào mừng
3. Nghi lễ chào cờ.
4. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
5. Bầu Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội.
6. Thông qua chương trình đại hội.
7. Báo cáo hoạt động Đội năm học 2019 – 2020.
8. Phương hướng hoạt động Đội năm học 2019 – 2020.
9. Các chi đội tham gia thảo luận các chỉ tiêu ( 5C, 5B, 4D)
10. Phát biểu của đại biểu.
11. Bầu ban chỉ huy Liên đội.
12. Ban chỉ huy Liên đội mới ra mắt
13. Thư ký tổng kết đại hội.
14. Bế mạc.
VI. Công tác chuẩn bị
1. Lập kế hoạch và thông báo triển khai: Cô TPT
2. Chuẩn bị văn nghệ: Ban chỉ huy Liên đội
3. Chuẩn bị nội dung chương trình đại hội : Cô TPT, LĐ trưởng, LĐ phó.
4. Đón tiếp đại biểu, tiếp khách : Ban chỉ huy Liên đội
5. Chuẩn bị giấy mời: Cô TPT
6. Ban biểu quyết: Thư kí
7. Dẫn chương trình: Liên đội trưởng + chủ tịch đoàn.
8. Trang trí Đại hội: chi đoàn.
9. Phụ trách âm thanh: Thầy Tùng
10. Chụp hình: Cô Phạm Hương.
11.Phụ trách nước, bánh kẹo: Cô Nguyệt
Trên đây là toàn bộ nội dung kế hoạch tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2020 – 2021 của Liên đội Trường Tiểu học Quảng Tùng. Kính đề nghị Ban giám hiệu nhà trường xem xét phê duyệt.

HIỆU TRƯỞNG TPT ĐỘI

Nguyễn Thị Tân Võ Thảo Trang124607456_980171045802266_5586475022125782987_n - Copy 125259729_662320264447909_1057431012630138805_n - Copy 125426732_1011962929286494_3915458070584949019_n

124765824_812671419554982_8227146629038873026_n - Copy