Liên hệ

Trường Tiểu học Quảng Tùng

DSC02541

Địa chỉ: Phúc Kiều – Quảng Tùng – Quảng Trạch – Quảng Bình
Người phát ngôn: Ông/bà: Nguyễn Thị Tân– Chức vụ:  Hiệu Trưởng 
Điện thoại: .. – Email:thquangtung_qt@quangbinh.edu.vn