Chúng tôi – giáo viên Tiểu học Quảng Tùng

CHÚNG TÔI – GIÁO VIÊN

TIỂU HỌC QUẢNG TÙNG

Trường tôi ba sáu thành viên

Một chàng độc nhất còn ba lăm nàng.

Người vào trước, người vào sau

Có người tóc đã trên đầu hoa râm.

Kỷ cương, nề nếp, chuyên cần

Hồ sơ giáo án, luôn luôn sẵn sàng.

Thể thao, văn nghệ đều hay

Cứ có công việc người tay xong liền.

Còn việc dạy thì khỏi bàn

Nhiệt huyết, sáng tạo, tận tình chăm lo.

Đâu cần là có chúng tôi

Quảng Tùng – Tiểu học chẳng lời kêu ca.

Việc chung cũng giống việc nhà

Chị em thống nhất hai, ba làm liền.

Dù cho công việc triền miên

Vẫn cứ vui vẻ cười duyên dịu dàng.

Nhân ngày lễ lớn của Ngành

Chúc thầy cô giáo muôn vàn điều may.

Có! Tiểu học Quảng Tùng đây

Giáo dục vững bước bay vào tương lai.

                                         Giáo viên: Phạm Thị Mỹ Hạnh

                                         Trường Tiểu học Quảng Tùng