Kế hoạch Hoạt động tháng 11 năm 2018

 

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-THQT                                                       Quảng Tùng, ngày       tháng 11 năm 2018

 

Kế  hoạch

Hoạt động tháng 11 năm 2018

 

 

  1. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THÁNG

Thi đua dạy tốt, học tốt và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2018) vui tươi phấn khởi có tác dụng thiết thực đối với giáo dục toàn diện.

  1. Thực hiện nhiệm vụ phổ cập GDTH: Duy trì và giữ vững 606/606 em – 100% số lượng học sinh. Hoàn thành việc tự kiểm tra đánh giá công tác PCGD, XMC theo Chuẩn quy định. Bổ sung hồ sơ phổ cập sau khi kiểm tra tại huyện để đảm bảo tính liên thông các số liệu giữa mẫu bộ công cụ với sổ điều tra hộ gia đình, sổ PC, sổ đăng bộ, danh sách học sinh HTCTTH, Hồ sơ trẻ khuyết tật, sổ điểm, sổ theo dõi hiệu quả đào tạo, sổ chuyển đi- đến, danh sách tuyển sinh lớp 1, … và các loại hồ sơ hoạt động của BCĐ, Quyết định công đạt chuẩn PCGDTH mức 3.
  2. Công tác chuyên môn:

– Tích cực triển khai thực hiện đổi mới sinh hoạt chuyên môn trên cơ sở thực hiện đổi mới PP dạy học, trọng tâm tổ chức hình thức học nhóm để các em có cơ hội trao đổi giao tiếp, hợp tác, khả năng tự nhận xét, tự học, tự điều chỉnh cách học,…; sử dụng phiếu học tập, bảng nhóm, các hình thức trò chơi, đóng vai,… nhằm pháy huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của mỗi học sinh. Coi trọng đánh giá thường xuyên bằng nhận xét, điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp tình hình của lớp, quan tâm giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động giáo dục thực sự có hiệu quả.

– Đối với môn Tin học: đ/c Phạm Hương soạn giáo án theo bài học, không soạn theo từng tiết học.

– Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp trường phần thi kiến thức.

– Triển khai chuyên đề: Dạy học Tập làm văn cho học sinh theo nghiên cứu bài học: Tổ chuyên môn số 3 phụ trách.

– Tổ chuyên môn: Tổ chức thực tập theo chỉ tiêu ít nhất 4 tiết/tổ, theo dõi đôn đốc các tổ viên thực hiện quy định về gửi bài cho quản trị trang Web; đảm bảo nhận và gửi thông tin kịp thời qua hộp thư điện tử cho các tổ viên và báo cáo với lãnh đạo nhà trường.

– Sinh hoạt chuyên môn tại Cụm: môn Âm nhạc (Lãnh đạo nhà trường và cô Trần Thị Năm tham gia); thời gian: 29/11/2018; địa điểm: TH Cảnh Dương.

Hoạt động ngoài giờ lên lớp: hoạt động Đội TNTP cần tập trung triển khai cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy. Chú trọng nền nếp quân sự hóa trong trường học, tổ chức hát múa dân ca, các trò chơi dân gian vào trường học có hiệu quả. Tổ chức thi Vũ điệu sân trường.

  1. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, HS năng khiếu:

– Môn Tiếng Anh: Yêu cầu cô Hương, cô Châu cho học sinh tiến hành các vòng thi thử để HS trải nghiệm nhiều với cuộc thi; tăng thời lượng bồi dưỡng, đặc biệt giao chỉ tiêu tự luyện cho học sinh về nhà và có biện pháp quản lí, động viên việc tự luyện ở nhà nhiều hơn, sắp xếp để cho 3 em học sinh trong đội tuyển có cơ hội trình bày bài nói trước toàn trường vào giờ nói chuyện đầu tuần, quyết tâm đạt kết quả cao trong vòng thi cấp huyện.

– Đối với học sinh năng khiếu: Thầy Tân và cô Trang cần bồi dưỡng thêm về kỹ thuật đá cầu, bóng bàn, chạy,… để học sinh nâng cao thành tích, có bảng theo dõi thành tích theo thời gian và thường xuyên động viên, khích lệ các em trong quá trình tập luyện.

– Với công tác bồi dưỡng chữ viết: Yêu cầu cô Ngô Bé, cô Thắng, cô Trương Bé bồi dưỡng cần có biện pháp quản lí việc tự rèn ở nhà (khen thưởng, động viên kịp thời với sự tiến bộ của HS); tập trung rèn các nét chữ chưa đúng, chưa đẹp và tạo độ mềm của con chữ.

          – Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng học sinh giỏi trong các tiết học trên lớp với sự hỗ trợ của tài liệu góc thư viện hoặc phương án của GV đối với HS có tiến độ nhanh.

  1. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học

– Cô Hoài hoàn chỉnh hồ sơ thanh lí 4 phòng học cấp 4;

– Xây bồn hoa, lát gạch cầu thang.

– Phát động “Góp một cuốn sách nhỏ, đọc ngàn cuốn sách hay”; đẩy mạnh hoạt động “Văn hóa đọc”, Thư viện thân thiện, thư viện lớp.

  1. Công tác y tế học đường

– Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giữ vệ sinh trường, lớp, vệ sinh WO4. Kiểm tra vệ sinh cá nhân học sinh (đột xuất) để nhắc nhở HS giữ vệ sinh trang phục, tóc, chân tay, vệ sinh an toàn thực phẩm.

  1. Thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua

Tích cực thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động của Ngành, bằng những hoạt động và việc làm cụ thể trong tuần, tháng đối với từng phần hành cá nhân để thiết thực chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam. Phát động CBQL, GV tham gia viết tin, bài, ảnh ca ngợi tôn vinh Nhà giáo và nghề dạy học theo kế hoạch (mỗi CB, GV, NV nộp 1 bài cho đ/c Phạm Hương- quản trị website, đ/c Hương chọn lựa và đăng tải lên cổng thông tin điện tử của trường, báo cáo với Hiệu trưởng kết quả bài viết vào cuối tháng 11).

  1. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

– Tổ chức tuyên truyền cho học sinh vào các buổi chào cờ đầu tuần các nội dung sau:  công văn số 377/PGDĐT ngày 01 tháng 01 năm 2017 về triển khai tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS; công văn số 336/PGDĐT ngày 06 tháng 10 năm 2017 về tăng cường phòng, chống bệnh tay, chân, miệng.

Tuyên truyền cho cán bộ, GV, NV vào các buổi sinh hoạt hội đồng các nội dung sau: Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2018 quy định trách nhiệm quản lí nhà nước về giáo dục.

– Tổ chức đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018 theo công văn số 357/PGDĐT ngày 05/10/2016, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ 05/11 đến 11/11; treo băng rôn từ ngày 03/11/2018 với khẩu hiệu: “Tìm hiểu, học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi công dân”.

  1. Công tác kiểm tra nội bộ trường học

– Kiểm tra toàn diện 4 đ/c; kiểm tra chuyên đề 4 đ/c.

– Kiểm tra hồ sơ các phần hành: Hồ sơ Đội, hồ sơ thư viện, hồ sơ văn phòng.

– Chấm điểm bồn hoa lần thứ nhất vào cuối tháng 11.

  1. LỊCH CỤ THỂ

– Ngày 06/11/2018 (7h30): Hội nghị Hiệu trưởng

– Ngày 12/11/2018: SHTT(tiết 1): Giao lưu tuyên truyền viên nhỏ tuổi (lớp 5C, 5D phụ trách).

– Ngày 14-15/11: Cô Nguyệt đi tập huấn công tác y tế tại Đồng Hới.

– Ngày 15/11 (chiều): Thi GV giỏi cấp trường, phần thi nhận thức.

– Ngày 20/11: Thi vũ điệu sân trường.

– Ngày 29/11: Triển khai chuyên đề Dạy học Tập làm văn cho học sinh theo nghiên cứu bài học.

+ Sinh hoạt Cụm chuyên môn (thao giảng liên trường môn Âm nhạc).

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 11, đề nghị các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

– Các tổ CM, tổ VP;

– CB, GV, NV;

– Lưu : VT.

                                                                                    Nguyễn Thị Tân