KẾ HOẠCH HỘI THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH

TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG  

 
Số:       /KH-THQT

 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

   Quảng Tùng , ngày 19 tháng 12 năm 2017

                                 

KẾ HOẠCH

 HỘI THI CẢM NHẬN VỀ SÁCH

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

– Căn cứ Quyết định số 61/1998/QĐ–BGĐ&ĐT ngày 06/11/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động Thư Viện Trường Phổ Thông;

– Căn cứ Quyết định số 01/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 02 tháng 01 năm 2003 và quyết định số 01/2003QĐ-BGH & ĐT ngày  29/11/2004 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn Thư Viện Trường Phổ Thông;

– Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học  Quảng Tùng trong năm học 2017 – 2018 Thư viện, Thiết bị nhà trường phấn đấu và tập trung thực hiện các nội dung hoạt động thư viện năm học 2017- 2018  như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

   – Tiếp tục xây dựng và phát triển phong trrào đọc sách, hướng tới xây dựng một xã hội học tập, một nét đẹp văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng;

Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, quảng bá sách; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tô chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc trong mọi tầng lớp xã hội;

Thông qua hội thi, rèn luyện cho các em tính tự giác học tập, đoàn kết, giao lưu với các bạn trong trường để học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.  Khích lệ tinh thần đọc sách, tìm tòi và khám phá sách. Từ nội dung của cuốn sách đã đọc, các em thể hiện trong từng câu chuyện và trong từng bức tranh mình vẽ..

Trong tháng 01 này nhân viên Thư Viện kết hợp với nhà trường tổ chức cuộc thi, cảm nhận về những  cuốn sách do  công ti An Hảo tài trợ cho trường ta, để tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các quý thầy cô giáo đã quan tâm và đồn hết tâm huyết cao cả cho các em chúng ta một văn hóa đọc mang đầy ý nghĩa, qua lần thi cảm nhận về sách lần này các em hãy viết và nói những lới muốn nói về những cuốn sách mà các em đã được đọc.

  1. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC

+ Phần thi kể chuyện theo sách:  Thí sinh dựa vào những câu chuyện hoặc những mẩu chuyện đã đọc  phù hợp với lứa tuổi có tác dụng giáo dục về đất nước, con người Việt Nam, tình yêu quê hương, đề cao tinh thần ham học, say mê học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, phấn đấu vươn lên, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của thiếu nhi, gương người tốt việc tốt; những câu chuyện về Bác Hồ, các danh nhân văn hóa, các anh hùng dân tộc, anh hùng liệt sĩ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc…

Thí sinh cảm nhận sách dưới cờ vào ngày chào cờ sáng thứ 2  (khi đọc cảm nhận về sách được sử dụng nhạc nền, phụ hoạ phù hợp với nội dung chuyện kể  nếu có).

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đều được tham gia dự thi.  Mỗi lớp chọn 1 đến 2  em tiêu biểu tham gia phần thi cảm nhận về sách (một số học sinh minh họa, nếu cần);

`IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

 Thời gian: Từ 7 giờ  ngày 19  /12 /2017

  Địa điểm:  Sân trường TH  Quảng Tùng  

  1. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

+ Giải nhất:  ( Khối 1,2: 01 giải ; Khối 3,4,5: 01 giải ). Kèm phần thưởng

+ Giải nhì:  ( Khối 1,2: 01 giải ; Khối 3,4,5: 01 giải ). Kèm phần thưởng

+ Giải ba:   ( Khối 1,2: 01 giải ; Khối 3,4,5: 01 giải ). Kèm phần thưởng

+ Giải KK:    ( Khối 1,2: 01 giải ; Khối 3,4,5: 01 giải ). Kèm phần thưởng

  1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  2. Cán bộ thư viện: Lên chương trình, tham mưu kế hoạch và các điều kiện tổ chức ngày hội; phối hợp với công tác đội để cuộc thi cảm nhận về sách có hiệu quả cao.
  3. Chi đoàn: Chuẩn bị bàn ghế, loa máy, lựa chọn một trong những nội dung để làm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về ngàỳ cảm nhận sách lần 1.

+ Hãy tích cực đọc sách và cảm nhận về sách đê mở mang tri thức, rèn luyện nhân cách

+ Sách – Kho tàng tri thức cùa nhân loại;

+ Mọi người nên đọc sách moi ngày!

  1. Giáo viên chủ nhiệm: Mỗi lớp chọn học sinh tiêu biểu nộp bài viết cảm nhận sách gửi về cán bộ thư viện trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch cuộc thi cảm nhận về sách của thư viện, trình hiệu trưởng xem xét và ký duyệt.

 

 

HIỆU TRƯỞNG                                       NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH

 

                                                                           

      Nguyễn Thị Tân                                                Phạm Thị  Nguyệt