kế hoạch tháng 1 năm 2019

PHÒNG GD&ĐT QUẢNG TRẠCH                  CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG TH QUẢNG TÙNG                                       Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc 

           Số:        /KH-THQT                              Quảng Tùng, ngày       tháng 01 năm 2019  

 

 

KẾ HOẠCH

Hoạt động tháng 01 năm 2019

 

 

 1. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng
 2. 1. Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, việc chấp hành kỷ cương, nội quy nền nếp trong dạy học, các hoạt động giáo dục, đảm bảo việc thực hiện pháp luật trong và ngoài nhà trường nhất là việc chấp hành ATGT.
 3. 2. Tổ chức sơ kết học kỳ I với yêu cầu bám sát nội dung trọng tâm kế hoạch năm học, gắn với nhiệm vụ, phần hành cụ thể; căn cứ chỉ tiêu kế hoạch đầu năm học, thực hiện đảm bảo quy trình tự đánh giá mỗi cá nhân, từng phần hành, lớp, tổ khối chuyên môn, hội đồng sư phạm; việc thực hiện đánh giá học sinh theo văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGD&ĐT, đổi mới PP dạy học, sinh hoạt chuyên môn của giáo viên, của CBQL trên từng phần việc cụ thể gắn với từng phần hành nhiệm vụ.

 Làm rõ những hạn chế từ tổ chuyên môn, thực hiện của giáo viên. Nêu được bài học và các giải pháp tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ kỳ II năm học.

– Tổ chức kiểm định chất lượng lần thứ 2.

 1. 3. Thực hiện chương trình học kỳ II bắt đầu từ ngày 07 tháng 01 năm 2019.

 Tăng cường việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét cho học sinh theo Thông tư 22/2016-BGD&ĐT.

– Tổ chức thực tập mỗi tổ 6 tiết (tổ trưởng lên kế hoạch từ đầu tháng và báo cáo với lãnh đạo nhà trường).

– Sinh hoạt cụm chuyên môn: Thao giảng liên trường môn Thể dục. Địa điểm: tại trường TH Quảng Tùng; thầy Tân và cô Trang chuẩn bị dạy minh họa mỗi người 1 tiết.

 1. 4. Đẩy mạnh phong trào rèn luyện cho học sinh về kiến thức, kỹ năng, năng lực, phẩm chất, giáo dục kỹ năng sống để tổ chức học sinh tham dự “Ngày hội học sinh tiểu học” năm 2019 đạt chất lượng cao.

– Quan tâm nền nếp vệ sinh học đường, hoạt động vui chơi, tổ chức các trò chơi dân gian, nền nếp đọc sách báo, thi kể chuyện theo sách,… của học sinh.

XD nền nếp hoạt động hệ thống Email của CB, GV, NV trong trường có hiệu quả.

– Các tổ chuyên môn, tổ văn phòng viết bài nộp cho đ/c Phạm Hương đăng tải lên trang website của trường. Mỗi tổ 1 bài/tháng theo kế hoạch.

 1. 5. Bồi dưỡng học sinh giỏi, HS năng khiếu:

5.1.Tập trung bồi dưỡng Tài năng tiếng Anh dành cho học sinh tiểu học cấp huyện đội tuyển 02 em do cô Hương trực tiếp bồi dưỡng. Tăng cường bồi dưỡng sau thời gian nghỉ học kỳ I (tăng cường bồi dưỡng cả thứ bảy, chủ nhật); tham gia thi cấp huyện vào ngày 09/01/2019.

– Quan tâm bồi dưỡng, động viên GV và HS tích cực luyện thi với quyết tâm dành kết quả cao.

5.2. Các tổ chuyên môn cần chỉ đạo bồi dưỡng chữ viết thường xuyên, GV chủ nhiệm quan tâm và đẩy mạnh chất lượng rèn chữ.

 1. Thư viện:

Tổ chức đọc sách và giới thiệu sách mới theo lịch. Tổ chức thi kể chuyện theo sách cho khối lớp 4,5. Phân phối sách HDH cho GV và học sinh đảm bảo đủ cho học sinh học trong kỳ II. Phát động phong trào viết cảm nhận về sách.

 1. Ban hoạt động ngoài giờ lên lớp: Tổ chức ôn tập đội hình đội ngũ, sinh hoạt Sao của các lớp; tập bài nhảy dân vũ để chuẩn bị cho khai mạc Ngày hội học sinh tiểu học. Triển khai kế hoạch và tổ chức cuộc thi làm bao lì xì đón tết nguyên đán.

Đảm bảo nước uống, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc vệ sinh trường lớp hàng ngày, kiểm tra nhắc nhở HS các lớp về mang mặc, vệ sinh ăn uống.

 1. 9. Kiểm tra nội bộ trường học:

– Kiểm tra toàn diện: 6 đ/c; chuyên đề: 6 đ/c.

 1. Tuyên truyền, phổ biến pháp luật với các nội dung cụ thể sau:

– Các văn bản: số 03/VBHN-BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học: GV tự nghiên cứu văn bản; Triển khai quy chế chi tiêu nội bộ năm 2019.

– Triển khai Luật tiếp công dân: đ/c Trang phổ biến.

 1. Thông tin báo cáo: Nhập dữ liệu vào phần mềm EQMS kết quả kỳ 1 theo hướng dẫn của Ngành.

– Báo cáo sơ kết kỳ I và kế hoạch phương hướng kỳ II nộp trực tiếp về tổ TH, báo cáo sơ kết có đính kèm các biểu phụ lục kết quả hoạt động dạy học, giáo dục, …

 1. 12. Cơ sở vật chất:

– Thanh lí 4 phòng học phía tây để chuẩn bị xây 8 phòng học;

– sơn quét bồn hoa, trang trí nhà vệ sinh.

 1. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

+ Từ ngày 02/01 đến 05/01/2019:  sơ kết kỳ 1, chuẩn bị tốt các điều kiện về sách vở, học cụ học tập để học bài kỳ II.

+ Ngày 04/01/2019: Sơ kết học kỳ I

+ Ngày 05/01/2019: Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra môn các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh về Phó HT.

+ Ngày 07/01/2019: Dạy học chương trình học kỳ II năm học 2018-2019.

+ Ngày 09/01: Thi OTE cấp huyện tại TH Quảng Phương A

+ Ngày 11/01: Thẩm định chất lượng lần thứ 2.

+ Ngày 17/01/2019 (chiều): Tổ chức thao giảng liên trường môn Thể dục tại trường TH Quảng Tùng.

+ Ngày 21/01/2019: Giao lưu tuyên truyền viên nhỏ tuổi: lớp 4C, 4D phụ trách.

Trên đây là kế hoạch hoạt động tháng 01 năm 2019, đề nghị các tổ chuyên môn, tổ văn phòng; cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:                                                                                          HIỆU TRƯỞNG

– CB, GV, NV (thực hiện);

– Lưu: VT.                                                                                   

                                                                                                                         Nguyễn Thị Tân