Một số hình ảnh trong lễ báo công tại Nghĩa trang xã Quảng Tùng vào ngày 22/12/2017

received_1593023767431607 received_1593023770764940 received_1593023890764928 received_1593023894098261 received_1593023907431593 received_1593023910764926 received_1593024004098250 received_1593024017431582 received_1593024210764896 received_1593024244098226 received_1593024640764853 received_1593024650764852 received_1593024684098182 received_1593024690764848 received_1593025150764802 received_1593025724098078 received_1593025744098076 received_1593025747431409 received_1593025760764741 received_1593025777431406 received_1593025810764736 received_1593025814098069 received_1593025844098066